„Zdraví a rozum jsou dva životní statky.“

—  Menandros

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 5. dubna 2020. Historie
Menandros foto
Menandros18
řecký dramatik -342 - -291 př. n. l.

Podobné citáty

Herbert Spencer foto

„Životní síla pevného zdraví pozlatí i neštěstí.“

—  Herbert Spencer anglický filozof, biolog, sociolog a prominentní klasický liberální politický teoretik 1820 - 1903

Maxmilián Kolbe foto
Démokritos foto

„Sláva a bohatství bez rozumu nejsou bezpečným statkem.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Jiří Žáček foto
Karel Čapek foto

„Při rozumné hospodářské politice bude za dva roky v ČSFR stejná životní úroveň jako v Rakousku.“

—  Valtr Komárek český ekonom a politik 1930 - 2013

Zdroj: [Melničuk, Petr, Sliby, přání, představy, Magazín Víkend - příloha Hospodářských novin, 2009, 11, 20, 47, 23]

Jiří Lev foto
Louise Bourgeois foto

„Umění je zárukou zdravého rozumu.“

—  Louise Bourgeois americká a francouzská sochařka 1911 - 2010

Nicholas Winton foto

„Nic není neuskutečnitelné, pokud to neodporuje zdravému rozumu …“

—  Nicholas Winton britský makléř, který zachránil 669 židovských dětí během let 1938-39 1909 - 2015

Chybí zdroj

Bruce Ames foto

„Moje práce naznačuje, že pokud máte dokonce jen skromný nedostatek v jednom ze základních mikronutrientů, musí je vaše tělo "rozdělit" dle priority. Podle tohoto scénáře bude organismus vždy směrovat živiny směrem ke krátkodobému zdraví a reprodukční schopnosti - a mimo regulaci a opravu buněčné DNA a bílkovin, které prodlužují životnost.“

—  Bruce Ames 1928

Originál: (en) My work suggests that if you’re even modestly deficient in one of the essential micronutrients, your body has to “ration” them in terms of priority. Under this scenario, the body will always direct nutrients toward short-term health and reproductive capability—and away from regulation and repair of cellular DNA and proteins that increase longevity.
Zdroj: [Life Extension® Interview with Dr. Bruce Ames, lifeextension, 2011, 2017-12-05, http://www.lifeextension.com/magazine/2011/8/Interview-with-Dr-Bruce-Ames/Page-01]

Václav Vladivoj Tomek foto

„Aby nás Pánbůh při zdravém rozumu zachovati ráčil.“

—  Václav Vladivoj Tomek český poslanec Českého zemského sněmu, historik a novinář 1818 - 1905

François de La  Rochefoucauld foto
Jasmuheen foto
Anicius Manlius Boëthius foto
Erasmus Rotterdamský foto

„Rozum je nejspravedlivěji rozdělený statek. Nikdo si nestěžuje, že ho má málo.“

—  Erasmus Rotterdamský nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1466 - 1536

Samuel Butler foto

Související témata