„Jsou lidé, jejichž přirozeností je nezájem o cizí dobro.“

Poslední aktualizace 17. ledna 2016. Historie
Francis Bacon foto
Francis Bacon93
anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Podobné citáty

Niccolo Machiavelli foto
Citát „Závist je zármutek nad cizím dobrem.“
Zénón z Kitia foto

„Závist je zármutek nad cizím dobrem.“

—  Zénón z Kitia starověký řecký filozof -334 - -263 př. n. l.

Vasilij Osipovič Ključevskij foto
Francisco Goya foto
Alexandre Dumas starší foto
Jan Blahoslav foto

„Vrabci se vadí o cizí proso často. Tak lidé o víru, nemajíce ji, ale o cizí vadí se.“

—  Jan Blahoslav český lingvista, náboženský spisovatel, protestantský duchovní a vědecký spisovatel 1523 - 1571

Pochodně zažžená
Zdroj: Na každý den 1976. Kalich Praha 1975, s.85

Stanisław Jerzy Lec foto
Seneca foto
Jerome Klapka Jerome foto
Citát „Život je cizí jazyk, který všichni lidé vyslovují špatně.“
Christopher Morley foto

„Život je cizí jazyk, který všichni lidé vyslovují špatně.“

—  Christopher Morley, kniha Thunder on the Left

Thunder on the Left
Originál: (en) Life is foreign language, all men mispronounce it.
Zdroj: [Wallach, Mark I., Christopher Morley, Twayne Publishers, 1976, 55, anglicky]

Aristoteles foto

„Všichni lidé od přirozenosti touží po poznání.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Přisuzované

François de La  Rochefoucauld foto
Alain Robbe-Grillet foto
Aristoteles foto

„Lidé rozumem silní ovládají jiné přirozeně.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Přisuzované

Richard Baxter foto

„Vizte, aby se vaše hlavní úsilí zaměřovalo na srdce, neboť zde musí být vštípen Boží obraz, zde se musí jeho zájem a podíl rozvíjet, a zájem a podíl světa a těla potlačovat, láska ke každému hříchu vypuzovat a láska ke svatosti prospívat; a vizte, abyste se nespokojili se zdánlivým činěním dobra ve vnějších věcech, když jste sami špatní a cizí těm velikým vnitřním povinnostem. Hlavní a největší úsilí křesťana se týká srdce.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) See that your chief study be about heart, that there God's image may be planted, and his interest advanced, and the interest of the world and flesh subdued, and the love of every sin cast out, and the love of holiness succeed; and that you content not yourselves with seeming to do good in outward acts, when you are bad yourselves, and strangers to the great internal duties. The first and great work of a Christian is about his heart.
Zdroj: The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, Svazek II. S. 531.

John Charles Ryle foto

„Je velmi málo bludů a falešných učení, jejichž počátky se nedají vystopovat k mylným pohledům na zkaženost lidské přirozenosti. Mylný názor o nemoci s sebou vždy přinese mylný názor na lék. Mylný názor na zkaženost lidské přirozenosti s sebou vždy ponese mylný názor na ten velký protijed a lék na onu zkaženost.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) There are very few errors and false doctrines of which the beginning may not be traced up to unsound views about the corruption of human nature. Wrong views of the disease will always bring with them wrong views of the remedy. Wrong views of the corruption of human nature will always carry with them wrong views of the grand antidote and cure of that corruption.
Zdroj: Knots Untied: Being Plain Statements on Disputed Points in Religion from the Standpoint of an Evangelical Churchman. S. 410.

Molière foto
Alexis De Tocqueville foto
Henrik Ibsen foto
Percy Bysshe Shelley foto

Související témata