Jerome Klapka Jerome citáty

Jerome Klapka Jerome foto

29   266

Jerome Klapka Jerome

Datum narození: 2. květen 1859
Datum úmrtí: 14. červen 1927
Další jména: Klapka Jerome Jerome

Jerome Klapka Jerome byl anglický spisovatel a redaktor, známý zejména pro své humoristické povídky a cestopisy. Jeho nejznámějším dílem jsou Tři muži ve člunu a volné pokračování Tři muži na toulkách.

Citáty Jerome Klapka Jerome


„Pes je velmi neprozřetelný. Nikdy se nestará o to, máte-li pravdu nebo ne, neptá se, jste-li bohat či chud. Jste jeho kamarád... Drží se vás stále, aby vás potěšil, bděl nad vámi, a v krajním případě dal za vás i svůj život. Bláhový pes, bez rozumu a bez duše.“

„Pijeme na cizí zdraví a ničíme se vlastní.“


„Třeba přiznat, že kočky mají víc světské chytrosti než psi - že mají více na mysli své vlastní zájmy a jsou méně slepě oddány zájmům svých přátel. Nás lidi přirozeně takové sobectví uráží.“

„Buďme ješitní, ne však na své kalhoty nebo vlasy, nýbrž na svá srdce, na své ruce, na pravdu, čistotu, ušlechtilost.“

„Dobrý oběd probouzí vše, co je v muži něžnějšího. Jeho blahodárným vlivem se stávají ze zamračených bručounů bodří žvanilové.“

„Příležitosti jdou kolem, zatímco sedíme a litujeme ztracených možností.“

„Objevení tabáku bylo pro nás zahaleče, pravým požehnáním. Čím zaměstnával státní úředník svou mysl před časy Sira Waltera, to si věru těžko dovedu představit.“

„Láska je jako spalničky, všichni je musíme prodělat. Jako spalničky nás postihne také jen jednou. Netřeba se proto obávat, že nás zachvátí podruhé.“


„Čisté svědomí činí člověka šťastným a spokojeným, ale plný žaludek to dokáže stejně tak dobře, a to levněji a snadněji.“

„Zahálku nemůžeme pořádně vychutnat, nemáme-li spoustu práce.“

„Jedno dítě zabere ženě celý život. Pět nebo šest dětí zdaleka nevyžaduje tolik péče jako jedno.“

„Rozum v manželském stavu se uplatňuje je s přiměřenou srážkou. Není po něm poptávky, ba ani není ceněn. Naše ženy nás oceňují podle svého měřítka, v němž skvělý intelekt není nijak zvlášť vyznačen.“


„Velká filozofie nepřichází v manželství v úvahu.“

„Práce mne přímo fascinuje. Celé hodiny se vydržím dívat, jak někdo pracuje.“

„Mnohým trampotám by se zabránilo, kdyby ti, co táhnou, měli pořád na paměti, že táhnou někoho, a často se ohlíželi, aby viděli, jak se tomu, co se veze, daří.“

„Bůh existovat musí. Hodiny prozrazují hodináře. Dokazovalo to hvězdné nebe nade mnou. Někdy – někde, nám bude Pravda vyjevena. Do té doby, co jiného člověk potřebuje v sobě mít než mravní zákon? Ten je jediným skutečným náboženstvím.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .