„Já miluji květinu, protože uvadne, zvíře, že zahyne, a člověka, že zemře a nebude; poněvadž cítí, že zhyne navždy; já miluji, ba co více než miluji, já se kořím Bohu, protože není!“

Zdroj: [Česal, Aleš, Aleš Česal, Anna Staňková, Toulky českým tajemnem, Ivo Železný, 1, Praha, 2002, Záhadný Karel Hynek Mácha, 167, Knihovna Fantastických fakt. Velká řada ; sv. 12, 58, 80-237-3761-9]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 6. ledna 2022. Historie
Karel Hynek Mácha foto
Karel Hynek Mácha8
český básník, cestovatel, dramatik, právník a spisovatel 1810 - 1836

Podobné citáty

Blaise Pascal foto
John Ruskin foto
John Lennon foto
Marilyn Monroe foto
Jan Hus foto

„Protož věz, že člověka zlého máš milovati, ale zloby jeho nemilovati.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Zdroj: Postila, kázání na šestou neděli po svaté Trojici. Cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.220

Aristoteles foto

„Nemiluje ten, kdo nemiluje navždy.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Peter S. Beagle foto
Lady Gaga foto
Vincenc z Pauly foto

„Poněvadž má Bůh rád chudé, miluje rovněž všechny lidi, kteří milují chudé.“

—  Vincenc z Pauly francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660

Zdroj: https://citato.cz/autor/vincenc-z-pauly?page=4

Alban Stolz foto

„I v tom spočívá u poměru rodičů k dítkám obraz poměru Boha k nám, že rodiče dítky své více milují, nežli bývají milováni od nich; a chce-li se člověk státi podobným Bohu, snaž se, aby více miloval než byl milován.“

—  Alban Stolz 1808 - 1883

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 116, česky]

Viktor Dyk foto
Euripidés foto

„Není zamilován, kdo nemiluje navždy.“

—  Euripidés starověký aténský dramatik -480 - -406 př. n. l.

Varianta: Není zamilován, kdo nemiluje navždy.

John Irving foto

„Nedokázala si být jistá, jestli k němu cítí dostatečnou nenávist, aby to nenaznačovalo, že ho někdy milovala.“

—  John Irving americký romanopisec a scenárista 1942

Zdroj: Rok vdovou Euromedia Group 2000.

Související témata