„Existence je dobrodružství své vlastní nemožnosti.“

Varianta: Existence je dobrodružstvím své vlastní nemožnosti.

Poslední aktualizace 7. srpna 2020. Historie
Martin Heidegger foto
Martin Heidegger9
německý filozof 1889 - 1976

Podobné citáty

Fernando Pessoa foto
Witold Lutosławski foto
Haruki Murakami foto
Šimon Pánek foto

„Když jezdíte pracovat do vypjatých situací, ať už to jsou živelní katastrofy, nebo války, musíte mít sklon k vyššímu riziku. Možná i kus touhy po dobrodružství tam je. Moc to nezkoumám.“

—  Šimon Pánek československý člen československého Federálního shromáždění a politik 1967

https://nazory.aktualne.cz/simon-panek-my-nelovime-nejdrsnejsi-solokapry/r~e53dbbf48cb511e3a138002590604f2e/

Karl Lagerfeld foto
Jiří Grygar foto
Stefan Napierski foto
Oscar Wilde foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Ladislav Klíma foto
Reinhold Niebuhr foto

„Sociální konflikt bude nevyhnutelně provázet lidstvo celou jeho existencí, možná až do jeho úplného zániku.“

—  Reinhold Niebuhr americký bohoslovec 1892 - 1971

Zdroj: [Albrightová, Madeleine, 2006, Mocní a všemohoucí, Práh, 1, 288, 80-7252-151-9]

Gilbert Keith Chesterton foto
Elbert Hubbard foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Helen Keller foto

„Život je buď odvážné dobrodružství, nebo nic.“

—  Helen Keller americká autorka a politická aktivistka 1880 - 1968

[(en) Life is either a daring adventure or nothing.]
Zdroj: [Woods, Herriett, 1999, Stepping Up to Power: The Political Journey of American Women, 203, en, 0-8133-6815-4]

Džaváharlál Néhrú foto

„Časem si možno zvyknout i na ten nejhorší charakter, zvláště je-li vlastní.“

—  John Drews

Varianta: Časem si zvykneš i na ten nejhorší charakter, zvlášť je-li to tvůj vlastní.

Související témata