„Po dosažení čtyřiceti let začne hladina testosteronu postupně klesat. Někdy i několik dní za sebou nemyslí na sex! V ložnici nahrazuje kvantitu kvalita. Teď nemusí nic dokazovat a je klidnější a moudřejší. Ve skupině a pracovních situacích se stává tichým vůdcem. Cení si přátelství a je teď pro svět největším přínosem.“

Raising Boys: Why Boys Are Different and How to Help Them Become Happy and Well-Balanced Men

Poslední aktualizace 22. května 2020. Historie

Podobné citáty

Woody Allen foto
Baruch Spinoza foto
Citát „Není důležitá kvantita ale kvalita vědomostí.
Je možné mít množství vědomostí, ale neznat to nejdůležitější.“
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Robert Musil foto

„Pokouším se poskytnout přínos duchovnímu zvládnutí světa.“

—  Robert Musil rakouský dramatik a romanopisec 1880 - 1942

1926
Zdroj: [2002, Dějiny Rakouska, Nakladatelství Lidové noviny, 496, 978-80-7106-239-4]

Simon Sinek foto
Michael T. Flynn foto

„Osm let vedeme válku v Afghánistánu, ale přínos americké zpravodajské komunity k celkové strategii je marginální.“

—  Michael T. Flynn americký vojenský důstojník 1958

Zdroj: [Starosti o kondici CIA, Týden, 2010, duben, 28, 17, 46]

Konfucius foto
Eva Syková foto
Ingmar Bergman foto
Milton Friedman foto

„S úctou k platům učitelů, hlavním problém nespočívá v tom, že jsou v průměru příliš nízké – ve skutečnosti mohou být v průměru klidně i příliš vysoké – ale že jsou příliš jednotné a svazující. Špatní učitelé jsou značně přepláceni a dobří učitelé jsou značně nedoceněni. Platové tabulky mají sklon sjednocovat a řídit se věkem, dosaženými akademickými tituly a získanými osvědčeními spíš než skutečným přínosem.“

—  Milton Friedman, kniha Capitalism and Freedom

Originál: (en) With respect to teachers' salaries, the major problem is not that they are too low on the average – they may well be too high on the average – but they are too uniform and rigid. Poor teachers are grossly overpaid and good teachers grossly underpaid. Salary schedules tend to be uniform and determined far more by seniority, degrees recieved, and teaching certificates acquired than by merit.
Zdroj: [Friedman, Milton, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 2009, 95]

Suren Akopovič Tovmasjan foto

„Naše arménská věda a naše kulturní instituce se po mnoho let vyhýbaly kontaktům se učenými mechitaristy. Ano, jsou spojeni s Vatikánem. Ale stejní mechitaristé jsou sběrateli a správci kulturních hodnot arménského lidu. Vzájemná výměna v oblasti arménských studií by mohla být velkým přínosem pro historii naší kultury.“

—  Suren Akopovič Tovmasjan 1909 - 1980

Originál: (ru) Многие годы наше арменоведение, да и наши учреждения культуры избегали контактов с учеными мужами-мхитаристами. Да, они связаны с Ватиканом. Но те же мхитаристы – собиратели и хранители культурных ценностей армянского народа. Взаимный обмен в области арменоведения мог бы принести большую пользу истории нашей культуры.
Zdroj: [Мирзоян, Гамлет, СОВЕТСКИЕ ПРАВИТЕЛИ АРМЕНИИ, noev-kovcheg.ru, 2018-04, 2020-08-27, https://noev-kovcheg.ru/mag/2009-04/1586.html]

Václav Klaus foto
Courtney Love foto
Jiří Krupička foto
Benjamin Mazar foto

Související témata