20 citátů k výročí svatby

aneta12
1. června 2017

Vtipné i dojemné citáty o manželství a jeho radostech a strastech, vhodné na přání k výročí svatby„Co že je dobré manželství? Když ti dva po deseti, dvaceti…letech dovedou prožít týden vytrvalého deště v hotelovém pokoji a sedmého dne z něj vyjdou oba živí.“
Miroslav Horníček

„Toto budiž vaše manželství - vždycky více milovat než být milován a nebýt až tím druhým.“
Friedrich Nietzsche


„Před manželstvím se domníváme, že milujeme - v manželství se to teprve učíme.“
Erich Kästner


„Manželství je údobí lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.“
Friedrich Nietzsche


„Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.“
André Maurois


„Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda.“
Božena Němcová


„Manželství - tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance.“
George Bernard Shaw

„Manželství je spravedlivé zařízení. Žena musí denně vařit a muž to musí denně jíst.“
Alberto Sordi

„Manželství je jako život - bojiště a ne záhon růží.“
Robert Louis Stevenson

„Manželství není jen nejdůležitějším vztahem, je i vztahem, který dává člověku pocit, že život je krásný a hodný žití, i kdyby byl navenek sebetěžší.“
Irving Stone

„Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.“
Tomáš Garrigue Masaryk

„Štěstí v manželství záleží na dobrém zdraví a špatné paměti.“
Ingrid Bergman

„Šťastné manželství je přátelství mezi mužem a ženou, udržované smyslností a nenarušované žárlivostí.“
René Descartes

„Manželství přináší mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žádné radosti.“
Samuel Johnson

„Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž.“
František Nepil

„Mírná a ohnivá, svatá a vášnivá, něžná a tajemná, pokorná a královská, smrtelně vážná a ze života se těšící, širá jako nebesa a zemi vonící - taková je manželská láska.“
Theodor Bovet

„Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku.“
Honoré De Balzac

„Dobrá manželství jsou tak vzácná, že by se měla naložit do lihu.“
Heinrich Heine


„V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství se všechno dává a přijímá.“
José Ortega Y Gasset

„Manželství jest svazek svatý a bohabojný. Proto i potěšení, které z toho máme, má být zdrženlivé a vážné, spojené s trochou přísnosti. Má to být rozkoš do jisté míry rozvážná a svědomitá.“
Aristoteles


Mohli by se vám líbit citáty