Citáty na téma ledovec

Sbírka citátů na téma ledovec.

Celkem 8 citátů, filtrovat:

Valeriu Butulescu foto
Václav Klaus foto
Valeriu Butulescu foto
Carlos María Moyano foto

„Ledovce stékající z Kordiller nesmírně přitahují mou fantazii. Nic silnějšího jsem vůči jiným končinám nepocítil.“

—  Carlos María Moyano argentinský průzkumník 1854 - 1910

Zdroj: [Gantzhorn, Ralf, Ralf Gantzhorn, Patagonie a Ohňová země, Junior, Říčany u Prahy, 2014, 272, Alena Bezděková, 107, 978-80-7267-529-6, česky]

Alexandr Sommer Batěk foto

„Za nějaký čas jsem dostal dopis od esperantisty prof. Bicknella, který mne velmi vřele zval do Bordighery v Italii. Rozhodl jsem se tam jeti a dne 11. listopadu 1909 jsem vyjel z Lošína do Terstu a odtud v noci parníkem do Benátek. […] V Bordigheře jsme se zase zařídili po svém. U Bicknellů jsem býval hostem a chodil jsem s profesorem na vycházky, na nichž mi ukazoval přírodopisné zvláštnosti. Prohlédli jsme si tam nádherné Wintrovy zahrady, v nichž se pěstují palmy pro různé církevní slavnosti v celé Evropě. Jinak se pěstují palmy k obřadům katolickým, jinak k židovským. Bicknell má v Bordigheře vlastní museum, kde má uloženy nálezy svých praehistorických písem vysoko pod ledovci jím objevených. Jeho vila jest ozdobena esperantskou hvězdou. Jest horlivý esperantista. V Bordigheře jest četná kolonie anglická, ale Bicknell, ač Angličan, mluvil s každým jen esperantsky. Také jeho sluha jinak nemluvil. Jeho zásluhou lze se v Bordigheře i v obchodech domluviti esperantem. Za mé přítomnosti uspořádal Bicknell ve svém museu sjezd esperantistů italských a francouzských, které si pozval z Nizzy a hostil je ve velkém sále svého musea. Zažili jsme veselé odpůldne a večer jsme se rozcházeli za zpěvu esperantské hymny:
„En la mondon venis nova sento,
tra la mondo iras forta voko.““

—  Alexandr Sommer Batěk český chemik, esperantista a pedagog 1874 - 1944

Dílo, Jak jsem padesát let žil a pracoval : paměti za prvních 50 let mého života 1874–1924
Zdroj: [Sommer Batěk, Alexandr, Jak jsem padesát let žil a pracoval : paměti za prvních 50 let mého života 1874–1924, B. Kočí, Praha, 1925, 450, česky, 202–203, Roku 1909]

Gilbert Keith Chesterton foto

„Klam nepřestává být klamem, protože se stává módou.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936