Abba Eban citáty

Abba Eban foto

4   8

Abba Eban

Datum narození: 2. únor 1915
Datum úmrtí: 17. listopad 2002
Další jména: Abba Solomon Eban

Abba Eban byl izraelský diplomat a politik. Během své diplomatické kariéry působil v letech 1949 až 1959 jako izraelský velvyslanec při Organizaci spojených národů. V tomto období zároveň od roku 1952 zastával post místopředsedy Valného shromáždění této organizace. V roce 1959 vstoupil do politiky a více než dvacet let byl poslancem izraelského parlamentu. Zároveň zastával významné pozice v několika izraelských vládách, konkrétně místopředsedu vlády, ministra zahraničních věcí a ministra školství. Kromě diplomatických a politických aktivit byl rovněž akademikem; přednášel na řadě světových univerzit a působil coby ředitel Weizmannova institutu v Rechovotu.


„Historie nás učí, že lidí a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti.“

„O arabských vůdcích:“


„Shoda názorů znamená, že všichni společně prohlásí to, čemu sám za sebe nikdo nevěří.“

„Řekli jsme otevřeně, že ta mapa už nikdy nebude tatáž mapa jako 4. června 1967. Pro nás je to otázkou bezpečnosti a otázkou morální. Červnová mapa pro nás znamená ohrožení a nebezpečí. Nepřeháním, když říkám, že pro nás je něčím, co připomíná Osvětim. Třeseme se, když si představíme, co by nás čekalo, za okolností června '67, kdybychom byli poraženi. Když Syřané byli na horách a my v údolí, jordánská armáda na dohled od moře, Egypťané nás drží pod krkem v Gaze - to je stav, který se už nikdy v historii nevrátí.“

„His ignorance is encyclopedic.“

„History teaches us
that men and nations
only behave wisely
once they have exhausted
all other alternatives."
--“
Personal Witness: Israel Through My Eyes

„A consensus means that everyone agrees to say collectively what no one believes individually.“

„If Algeria introduced a resolution that the earth was flat and that Israel had flattened it, it would pass by a vote of 164 to 13 with 26 abstentions.“


„There is no difference whatever between anti-Semitism and the denial of Israel's statehood. Classical anti-Semitism denies the equal right of Jews as citizens within society. Anti-Zionism denies the equal rights of the Jewish people its lawful sovereignty within the community of nations. The common principle in the two cases is discrimination."

New York Times, 1975“

„They never miss an opportunity to miss an opportunity“

„When all else fails, men turn to reason.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .