Agathón citáty

0   0

Agathón

Datum narození: 447 př. n. l.
Datum úmrtí: 401 př. n. l.

Reklama

Agathón, řecky Ἀγάθων byl starořecký básník, autor tragédií. Jeho díla se nedochovala. Je hrdinou Platónova dialogu Symposion, kde má proslov o Erótu. Píše o něm též Aristotelés, Aristofanés se mu ve svých komediích často vysmívá, zejména jeho zženštilosti .

Narodil se v Athénách. Byl žákem rétora Gorgia z Leontín, jehož styl napodoboval ve svých hrách. Později Athény opustil a odebral se s Pausaniem z Athén na dvůr makedonského krále Archelaa do Pelly. V závěru života si byli blízcí s Euripidem. V Makedonii pravděpodobně zemřel.

Filolog Václav Sládek roku 1888 v Ottově slovníku naučném jeho styl hodnotil poměrně kriticky: „Mimo uvedené ozdoby slohové, na něž Agathon kladl nemalou váhu, liboval si v hojných reflexích bez značnější hloubky myšlénkové a jadrnosti výrazu. Dramata jeho oplývala hojností látky, čímž někdy i porušena jednota vnitřní. V částech chorových, jež pozbyvše u něho souvislosti s ostatním obsahem, klesly na pouhé vložky zpěvu, připouštěl Agathon ještě větší volnost než Euripidés. Také stránka hudební, v níž převahu měla tónina frygická a hojně se vyskytovala chromatická stupnice, jevila umělkované útvary a zženštilou lahodu vedlé všelikých novot v průvodu instrumentálním. Ve všem tom Agathon hověl vkusu doby pozdější, odcizené dřívější přísnosti a prostotě,“ uvádí Ottův slovník naučný.

Podobní autoři

 Euripidés foto
Euripidés33
starověký aténský dramatik
Diogenés Ze Sinópy foto
Diogenés Ze Sinópy21
starověký řecký filozof, jeden ze zakladatelů filozofie c...
 Aristofanés foto
Aristofanés12
starověký řecký dramatik
 Sofoklés foto
Sofoklés45
starověký řecký tragéd
 Sapfó foto
Sapfó4
řecká lyrička
 Plútarchos foto
Plútarchos33
starověký řecký historik a filozof
 Anaximandros foto
Anaximandros9
starověký řecký filozof
 Prótagorás foto
Prótagorás5
před-sokratovský řecký filozof
 Hérakleitos foto
Hérakleitos61
před-sokratovský řecký filozof

Citáty Agathón

„Art loves chance, and chance loves art.“

—  Agathon
Aristotle, Nicomachean Ethics, Book VI, sec. 4, 1140a.

Reklama

„It is a part of probability that many improbable things will happen.“

—  Agathon
Aristotle, Poetics, XXV, quoted by George Eliot in an epigraph to Chapter 41 of Daniel Deronda.

„Even God cannot change the past.“

—  Agathon
Aristotle, Nicomachean Ethics, Book VI, sect. 2, 1139b. Variant translation: Not even the gods can change the past.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Translate quotes
Today's anniversary
Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 - 2010
Johann Gottfried Herder foto
Johann Gottfried Herder12
německý spisovatel a filozof 1744 - 1803
Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche178
německý filozof, spisovatel 1844 - 1900
Secundus Maior Gaius Plinius foto
Secundus Maior Gaius Plinius27
římský vojenský velitel 23 - 79
Dalších 62 dnešních výročí
Podobní autoři
 Euripidés foto
Euripidés33
starověký aténský dramatik
Diogenés Ze Sinópy foto
Diogenés Ze Sinópy21
starověký řecký filozof, jeden ze zakladatelů filozofie c...
 Aristofanés foto
Aristofanés12
starověký řecký dramatik
 Sofoklés foto
Sofoklés45
starověký řecký tragéd
 Sapfó foto
Sapfó4
řecká lyrička