Agathón citáty

0   0

Agathón

Datum narození: 448 př. n. l.
Datum úmrtí: 401 př. n. l.

Agathón, řecky Ἀγάθων byl starořecký básník, autor tragédií. Jeho díla se nedochovala. Je hrdinou Platónova dialogu Symposion, kde má proslov o Erótu. Píše o něm též Aristotelés, Aristofanés se mu ve svých komediích často vysmívá, zejména jeho zženštilosti .

Narodil se v Athénách. Byl žákem rétora Gorgia z Leontín, jehož styl napodoboval ve svých hrách. Později Athény opustil a odebral se s Pausaniem z Athén na dvůr makedonského krále Archelaa do Pelly. V závěru života si byli blízcí s Euripidem. V Makedonii pravděpodobně zemřel.

Filolog Václav Sládek roku 1888 v Ottově slovníku naučném jeho styl hodnotil poměrně kriticky: „Mimo uvedené ozdoby slohové, na něž Agathon kladl nemalou váhu, liboval si v hojných reflexích bez značnější hloubky myšlénkové a jadrnosti výrazu. Dramata jeho oplývala hojností látky, čímž někdy i porušena jednota vnitřní. V částech chorových, jež pozbyvše u něho souvislosti s ostatním obsahem, klesly na pouhé vložky zpěvu, připouštěl Agathon ještě větší volnost než Euripidés. Také stránka hudební, v níž převahu měla tónina frygická a hojně se vyskytovala chromatická stupnice, jevila umělkované útvary a zženštilou lahodu vedlé všelikých novot v průvodu instrumentálním. Ve všem tom Agathon hověl vkusu doby pozdější, odcizené dřívější přísnosti a prostotě,“ uvádí Ottův slovník naučný.

Citáty Agathón

„Art loves chance, and chance loves art.“

—  Agathon

Aristotle, Nicomachean Ethics, Book VI, sec. 4, 1140a.

„It is a part of probability that many improbable things will happen.“

—  Agathon

Aristotle, Poetics, XXV, quoted by George Eliot in an epigraph to Chapter 41 of Daniel Deronda.

„Even God cannot change the past.“

—  Agathon

Aristotle, Nicomachean Ethics, Book VI, sect. 2, 1139b.
Variant translation: Not even the gods can change the past.
Originál: (el) μόνου γὰρ αὐτοῦ καὶ θεὸς στερίσκεται,
ἀγένητα ποιεῖν ἅσσ᾽ ἂν ᾖ πεπραγμένα.

Podobní autoři

Gaius Valerius Catullus foto
Gaius Valerius Catullus9
latinský básník
Euripidés foto
Euripidés34
starověký aténský dramatik
Sapfó foto
Sapfó4
řecká lyrička
Aristofanés foto
Aristofanés14
starověký řecký dramatik
Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso178
římský básník
Claudius Claudianus foto
Claudius Claudianus13
římský latinský básník
Diogenés Ze Sinópy foto
Diogenés Ze Sinópy22
starověký řecký filozof, jeden ze zakladatelů filozofie cyn…
Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius56
starověký římský básník
Sofoklés foto
Sofoklés45
starověký řecký tragéd
Plútarchos foto
Plútarchos34
starověký řecký historik a filozof
Dnešní výročí
Marilyn Monroe foto
Marilyn Monroe77
americká herečka, modelka a zpěvačka 1926 - 1962
Helen Keller foto
Helen Keller19
americká autorka a politická aktivistka 1880 - 1968
Reinhold Niebuhr foto
Reinhold Niebuhr3
americký bohoslovec 1892 - 1971
Dalších 62 dnešních výročí
Podobní autoři
Gaius Valerius Catullus foto
Gaius Valerius Catullus9
latinský básník
Euripidés foto
Euripidés34
starověký aténský dramatik
Sapfó foto
Sapfó4
řecká lyrička
Aristofanés foto
Aristofanés14
starověký řecký dramatik
Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso178
římský básník
x