Albrecht z Valdštejna citáty

Albrecht z Valdštejna foto

5   0

Albrecht z Valdštejna

Datum narození: 24. září 1583
Datum úmrtí: 25. únor 1634

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna byl český vojevůdce a politik, vévoda meklenburský, frýdlantský, hlohovský a zaháňský, vedle Jana Tserclaese Tillyho nejvyšší velitel císařsko-ligistických vojsk během třicetileté války.

Bojoval na straně císaře proti Protestantské unii, později upadl v nemilost a byl císařskými důstojníky úkladně zavražděn.

Byl prvním vůbec, kdo začal vydržovat stálou armádu, a to nikoli z císařské apanáže, nýbrž z kontribucí nepřátelských i spojeneckých území a z vlastních prostředků . Zemřel jako jedna z nejvlivnějších osobností tehdejší Evropy.


„Co bylo domluveno v Řezně je mi z celé duše milo, protože se tak dostanu z velkého labyrintu.“

„Milejší zpráva mi nemohla být přinesena! Děkuji Bohu, že jsem ze smyčky vyvázl!“


„Já málo a skoro nic nedbám o hospodářství, nýbrž přemýšlím, jak bych mohl postavit do pole početné vojsko ve službách císařských. V Čechách jest dost bohatých lidí, jejichž statků jednou štědrostí krále českého a svou statečností dosáhnu, aniž bych se musil starat o věci hospodářské.“

„dass solches kein Religionskrieg ist“ že toto není žádná válka náboženská

„Kahler Kopf! Berenheuter! Bestia, Hurenson, Kurvensohn!“ Plešatče! Povaleči! Z kurvy synu!

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .