Brikcí z Licka citáty

5   1

Brikcí z Licka

Datum narození: 1488
Datum úmrtí: 16. listopad 1543

Brikcí z Licka, též Licska, byl český právník, politik, soudní písař a mistr pražské univerzity.

Studoval na pražské univerzitě, v roce 1508 se stal bakalářem a roku 1513 mistrem svobodných umění. V roce 1518 působil ve spojené radě Starého a Nového Města pražského, kde stál na straně Jana Hlavsy z Liboslavi, ale po převratu Jana Paška z Vratu v roce 1524 byl jako stoupenec Luthera uvězněn a posléze odešel do Kutné Hory. Po nástupu nového českého krále Ferdinanda I. byl Brikcí roku 1529 povýšen do šlechtického stavu s erbem a predikátem z Licka, též byla vyjednána smlouva s pražskými měšťany, aby se Brikcí mohl vrátit do Prahy.

V 30. letech se stal písařem komorního soudu a v roce 1536 vyšlo jeho nejpodstatnější dílo Práva městská. Byl to soupis do češtiny přeložených nálezů zemských soudů brněnského a jihlavského práva, které byly ve své době hojně užívány, nicméně se mu nepodařilo kvůli velkému odporu měst prosadit tento soupis jako kodifikaci městského práva a Práva městská zůstala pouze právní knihou, která byla používána některými městy jako pomůcka bez právní moci. Poté vydal ještě několik knih, zejména filosofickoprávní soupis rčení a citátů antických filozofů k právu Naučení mudrcuov o spravování a soudech lidských , napsal také předmluvu k známé Hájkově kronice . Wikipedia

„Práva kterého jsi důstojenstvím dosáhl, střídmě užívej.“

—  Brikcí z Licka

Zdroj: [Koráb, Julius, Zlatá zrnka, [1885], Plzeň, V. Steinhauser, 295]

„Kdo sebe spravovati neumí, kterak jiné spravovati má?“

—  Brikcí z Licka

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 156, česky]

„Bezpečněji jest malými penězi něco obdržeti, nežli v pochybný soud se vydati.“

—  Brikcí z Licka

Zdroj: [Koráb, Julius, Zlatá zrnka, [1885], Plzeň, V. Steinhauser, 335]

Podobní autoři

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe299
německý spisovatel
Thomas More foto
Thomas More20
anglický renesanční humanista
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský128
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p…
Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham9
britský filosof, právník a sociální reformátor
Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli53
italský politik a spisovatel
Francis Bacon foto
Francis Bacon94
anglický filozof, státník, vědec, právník a autor
Johann Gottfried Herder foto
Johann Gottfried Herder13
německý spisovatel a filozof
Maximilien Robespierre foto
Maximilien Robespierre9
francouzský politik
James Boswell foto
James Boswell2
skotský právník, diarista a autor
Anthelme Brillat-Savarin foto
Anthelme Brillat-Savarin7
francouzský právník, politik a spisovatel
Dnešní výročí
Eduard Petiška foto
Eduard Petiška17
český básník, dramatik, germanista, překladatel, romanopise… 1924 - 1987
Viktor Dyk foto
Viktor Dyk17
český básník, prozaik, dramatik a politik 1877 - 1931
August Strindberg foto
August Strindberg12
švédský dramatik, prozaik, básník, esejista a malíř 1849 - 1912
Karel IV. foto
Karel IV.3
český král a císař římský 1316 - 1378
Dalších 50 dnešních výročí
Podobní autoři
Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe299
německý spisovatel
Thomas More foto
Thomas More20
anglický renesanční humanista
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský128
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p…
Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham9
britský filosof, právník a sociální reformátor
Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli53
italský politik a spisovatel