Clifford D. Simak citáty

Clifford D. Simak foto
1  0

Clifford D. Simak

Datum narození: 3. srpen 1904
Datum úmrtí: 25. duben 1988
Další jména: 克利福德·D·西馬克, 克利福德·D·西马克,کلیفورد سیماک,Клиффорд Саймак

Reklama

Clifford Donald Simak byl přední americký spisovatel vědecko-fantastické literatury a novinář. Za svůj život byl oceněn třemi cenami Hugo, jednou cenou Nebula a celou řadou dalších cen; v roce 1977 byl dokonce vyhlášen Asociací amerických sci-fi a fantasy spisovatelů třetím velmistrem žánru. Jak prozrazuje jeho jméno, jeho dědeček z otcovy strany se jmenoval Šimák a pocházel z Čech – sám Simak pak své jméno vyslovoval jako „Sim'k“.

Do žánru sci-fi vstoupil povídkou The World of the Red Sun . Pak se odmlčel, ale znovu začal publikovat se začátkem zlaté éry sci-fi a fantasy, která se datuje k roku 1937, a to v časopise Astounding Stories Johna W. Cambella. Zpočátku napodoboval jiné spisovatele, ale velmi rychle našel svůj vlastní styl, díky kterému byl čtenáři vyhledáván a zároveň oceňován profesionálními asociacemi. Publikoval kromě vědecko-fantastické literatury i válečné, westernové a detektivní povídky. Podle vyjádření kolegů a přátel to byl vzácný člověk plný opravdové lidskosti a přátelství.

Jeho velmi jednoduchý a vybroušený specifický styl mu vynesl označení pastoralista, protože hrdiny jeho knih bývají často obyčejní lide z idylického venkova. Jeho typičtí mimozemšťané se chovají zdvořile a rádi se s hlavním hrdinou dají do řeči během procházky po kopcích. Dílo samotné se pak často zaměřuje na poněkud hlubší otázky naší existence a přes svou nenáročnou a čtivou formu čtenáře nutí k zamyšlení. Neustále se v něm objevuje zejména téma varování před zotročením moderní technikou a snaha po udržení lidské pospolitosti.

Podobní autoři

Charles Glass1
americký novinář
Christopher Morley foto
Christopher Morley3
americký novinář, romanopisec, esejista a básník
Art Buchwald foto
Art Buchwald3
americký námořník
Walt Whitman foto
Walt Whitman11
americký básník, esejista a novinář
Carl Sandburg foto
Carl Sandburg5
americký spisovatel a editor
Patrick Ness15
americko-britský romanopisec a dětský spisovatel
Truman Capote foto
Truman Capote7
americký autor
George Horace Lorimer foto
George Horace Lorimer4
americký novinář a spisovatel
Hunter S. Thompson foto
Hunter S. Thompson5
americký novinář a spisovatel

Citáty Clifford D. Simak

„Not so small as you might think.“

— Clifford D. Simak
Context: Boone gulped and swallowed. He spoke to The Hat. "You said the Highway to Eternity?" That is not what I said. I said the Highway of Eternity. "Small difference," Boone told him. Not so small as you might think.

Reklama

„It's not the machine itself that does the trick. The machine merely acts as an intermediary between the sensitive and the spiritual force.“

— Clifford D. Simak
Context: It's not the machine itself that does the trick. The machine merely acts as an intermediary between the sensitive and the spiritual force. It is an extension of the sensitive. It magnifies the capability of the sensitive and acts as a link of some sort. It enables the sensitive to perform his function. Ch. 21

„Once again the universe was spread far out before him and it was a different and in some ways a better universe, a more diagrammatic universe, and in time, he knew, if there were such a thing as time, he'd gain some completer understanding and acceptance of it.
He probed and sensed and learned and there was no such thing as time, but a great foreverness.“

— Clifford D. Simak
Context: Once again the universe was spread far out before him and it was a different and in some ways a better universe, a more diagrammatic universe, and in time, he knew, if there were such a thing as time, he'd gain some completer understanding and acceptance of it. He probed and sensed and learned and there was no such thing as time, but a great foreverness. He thought with pity of those others locked inside the ship, safe behind its insulating walls, never knowing all the glories of the innards of a star or the vast panoramic sweep of vision and of knowing far above the flat galactic plane. Yet he really did not know what he saw or probed; he merely sensed and felt it and became a part of it, and it became a part of him — he seemed unable to reduce it to a formal outline of fact or of dimension or of content. It still remained a knowledge and a power so overwhelming that it was nebulous. There was no fear and no wonder, for in this place, it seemed, there was neither fear nor wonder. And he finally knew that it was a place apart, a world in which the normal space-time knowledge and emotion had no place at all and a normal space-time being could have no tools or measuring stick by which he might reduce it to a frame of reference. There was no time, no space, no fear, no wonder — and no actual knowledge, either. “All the Traps of Earth” (p. 165); originally published in The Magazine of Fantasy & Science Fiction, March 1960

„All the years of keeping out of people's way, all the years of being unobtrusive would be for nothing then. This strange house upon a lonely ridge would become a mystery for the world, and a challenge and a target for all the crackpots of the world.“

— Clifford D. Simak
Context: Hank Fisher would tell how he'd tried to break into the house and couldn't and there'd be others who would try to break into the house and there'd be hell to pay. Enoch sweated, thinking of it. All the years of keeping out of people's way, all the years of being unobtrusive would be for nothing then. This strange house upon a lonely ridge would become a mystery for the world, and a challenge and a target for all the crackpots of the world. Ch. 18

„It was a hopeless thing, he thought, this obsession of his to present the people of the Earth as good and reasonable. For in many ways they were neither good nor reasonable; perhaps because they had not as yet entirely grown up.“

— Clifford D. Simak
Context: It was a hopeless thing, he thought, this obsession of his to present the people of the Earth as good and reasonable. For in many ways they were neither good nor reasonable; perhaps because they had not as yet entirely grown up. They were smart and quick and at times compassionate and even understanding, but they failed lamentably in many other ways. But if they had the chance, Enoch told himself, if they ever got a break, if they only could be told what was out in space, then they'd get a grip upon themselves and they would measure up and then, in the course of time, would be admitted into the great cofraternity of the people of the stars. Ch. 11

„That had not been the first time nor had it been the last, but all the years of killing boiled down in essence to that single moment — not the time that came after, but that long and terrible instant when he had watched the lines of men purposefully striding up the slope to kill him.“

— Clifford D. Simak
Context: That had not been the first time nor had it been the last, but all the years of killing boiled down in essence to that single moment — not the time that came after, but that long and terrible instant when he had watched the lines of men purposefully striding up the slope to kill him. It had been in that moment that he had realized the insanity of war, the futile gesture that in time became all but meaningless, the unreasoning rage that must be nursed long beyond the memory of the incident that had caused the rage, the sheer illogic that one man, by death or misery, might prove a right or uphold a principle. Somewhere, he thought, on the long backtrack of history, the human race had accepted an insanity for a principle and had persisted in it until today that insanity-turned-principle stood ready to wipe out, if not the race itself, at least all of those things, both material and immaterial, that had been fashioned as symbols of humanity through many hard-won centuries. Ch. 25

„They hated them because the existence of the mutants makes them second-class humans, because they are Neanderthalers suddenly invaded by a bow and arrow people.“

— Clifford D. Simak
Context: The people finally know. They've been told about the mutants. And they hated the mutants. Of course, they hated them. They hated them because the existence of the mutants makes them second-class humans, because they are Neanderthalers suddenly invaded by a bow and arrow people.

Reklama

„There is a plan, it seems to me, that reaches out of the electron to the rim of the universe and what this plan may be or how it came about is beyond my feeble intellect. But if we are looking for something on which to pin our faith — and, indeed, our hope — the plan might well be it. I think we have thought too small and have been too afraid...“

— Clifford D. Simak
Context: I have become a student of the sky and know all the clouds there are and have firmly fixed in mind the various hues of blue that the sky can show — the washed-out, almost invisible blue of a hot, summer noon; the soft robin's egg, sometimes almost greenish blue of a late springtime evening, the darker, almost violet blue of fall. I have become a connoisseur of the coloring that the leaves take on in autumn and I know all the voices and the moods of the woods and river valley. I have, in a measure, entered into communion with nature, and in this wise have followed in the footsteps of Red Cloud and his people, although I am sure that their understanding and their emotions are more fine-tuned than mine are. I have seen, however, the roll of seasons, the birth and death of leaves, the glitter of the stars on more nights than I can number and from all this as from nothing else I have gained a sense of a purpose and an orderliness which it does not seem to me can have stemmed from accident alone. It seems to me, thinking of it, that there must be some universal plan which set in motion the orbiting of the electrons about the nucleus and the slower, more majestic orbit of the galaxies about one another to the very edge of space. There is a plan, it seems to me, that reaches out of the electron to the rim of the universe and what this plan may be or how it came about is beyond my feeble intellect. But if we are looking for something on which to pin our faith — and, indeed, our hope — the plan might well be it. I think we have thought too small and have been too afraid... Ch 24

„Hank Fisher would tell how he'd tried to break into the house and couldn't and there'd be others who would try to break into the house and there'd be hell to pay.“

— Clifford D. Simak
Context: Hank Fisher would tell how he'd tried to break into the house and couldn't and there'd be others who would try to break into the house and there'd be hell to pay. Enoch sweated, thinking of it. All the years of keeping out of people's way, all the years of being unobtrusive would be for nothing then. This strange house upon a lonely ridge would become a mystery for the world, and a challenge and a target for all the crackpots of the world. Ch. 18

„There is a certain rapport, a sensitivity — I don't know how to say it — that forms a bridge between this strange machine and the cosmic spiritual force.“

— Clifford D. Simak
Context: There is a certain rapport, a sensitivity — I don't know how to say it — that forms a bridge between this strange machine and the cosmic spiritual force. It is not the machine, itself, you understand, that reaches out and taps the spiritual force. It is the living creature's mind, aided by the mechanism, that brings the force to us. Ch. 33

„Perversity, she thought. Could that have been what happened to the human race — a willing perversity that set at naught all human values which had been so hardly won and structured in the light of reason for a span of more than a million years? Could the human race, quite out of hand and with no sufficient reason, have turned its back upon everything that had built humanity?“

— Clifford D. Simak
Context: Perversity, she thought. Could that have been what happened to the human race — a willing perversity that set at naught all human values which had been so hardly won and structured in the light of reason for a span of more than a million years? Could the human race, quite out of hand and with no sufficient reason, have turned its back upon everything that had built humanity? Or was it, perhaps, no more than second childhood, a shifting of the burden off one's shoulders and going back to the selfishness of the child who romped and frolicked without thought of consequence or liability?

Reklama

„He had acted on an impulse, with no thought at all. The girl had asked protection and here she had protection, here nothing in the world ever could get at her.“

— Clifford D. Simak
Context: He had acted on an impulse, with no thought at all. The girl had asked protection and here she had protection, here nothing in the world ever could get at her. But she was a human being and no human being, other than himself, should have ever crossed the threshold. But it was done and there was no way to change it. Once across the threshold, there was no way to change it. Ch. 16

„You either obey a law or you forfeit it. You can’t forget it with one breath and invoke it with the next.“

— Clifford D. Simak
Context: “You do not belong to any bona fide religion that prohibits killing?” “I presume I could classify myself as a Christian,” said Sutton. “I believe there is a Commandment about killing.” The robot shook his head. “It doesn’t count.” “It is clear and specific,” Sutton argued. “It says, ‘Thou shalt not kill.’” “It is all of that,” the robot told him. “But it has been discredited. You humans discredited it yourselves. You never obeyed it. You either obey a law or you forfeit it. You can’t forget it with one breath and invoke it with the next.” Chapter V (pp. 27-28)

„When I talk of the purpose of life, I am thinking not only of human life, but of all life on Earth and of the life which must exist upon other planets throughout the universe. It is only of life on Earth, however, that one can speak with any certainty. It seems to me that all life on Earth, the sum total of life upon the Earth, has purpose.“

— Clifford D. Simak
Context: When I talk of the purpose of life, I am thinking not only of human life, but of all life on Earth and of the life which must exist upon other planets throughout the universe. It is only of life on Earth, however, that one can speak with any certainty. It seems to me that all life on Earth, the sum total of life upon the Earth, has purpose. If the means were available, we could trace our ancestry — yours and mine — back to the first blob of life-like material that came into being on the planet. The same thing could be done for the spider that spun his web in the grass, and of the grass in which the web was spun, the bird sitting in the tree and the tree in which he sits, the toad waiting for the fly beneath the bush, and for the fly and bush. We are all genetic brothers. The chain of life, tracing back to that primordial day of life's beginning, is unbroken... Interview in Speaking of Science Fiction: The Paul Walker Interviews (1978)

„I had the feeling that this was a place, once seen, that could not be seen again. If I left and then came back, it would not be the same; no matter how many times I might return to this particular spot the place and feeling would never be the same, something would be lost or something would be added, and there never would exist again, through all eternity, all the integrated factors that made it what it was in this magic moment.“

— Clifford D. Simak
Context: The sun was setting, throwing a fog-like dusk across the stream and trees, and there was a coolness in the air. It was time, I knew, to be getting back to camp. But I did not want to move. For I had the feeling that this was a place, once seen, that could not be seen again. If I left and then came back, it would not be the same; no matter how many times I might return to this particular spot the place and feeling would never be the same, something would be lost or something would be added, and there never would exist again, through all eternity, all the integrated factors that made it what it was in this magic moment.

Další
Dnešní výročí
Miloš Forman foto
Miloš Forman12
český herec, režisér a scenárista 1932 - 2018
Srí Ramakrišna foto
Srí Ramakrišna2
indický mystik 1836 - 1886
Michelangelo Buonarroti foto
Michelangelo Buonarroti23
italský sochař, malíř, architekt a básník 1475 - 1564
Martin Luther foto
Martin Luther57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 - 1546
Dalších 53 dnešních výročí
Podobní autoři
Charles Glass1
americký novinář
Christopher Morley foto
Christopher Morley3
americký novinář, romanopisec, esejista a básník
Art Buchwald foto
Art Buchwald3
americký námořník
Walt Whitman foto
Walt Whitman11
americký básník, esejista a novinář