Démosthenés citáty

 Démosthenés foto

7   30

Démosthenés

Datum narození: 384 př. n. l.
Datum úmrtí: 322 př. n. l.

Démosthenés byl athénský politik, řečník a právník.


„V ničem se nemýlit, toť vlastnost bohů.“

„Než člověk někomu věnuje důvěru, má se podívat na jeho způsob života a na jeho charakter.“


„Všechna slova, chybějí-li činy, jeví se planými a prázdnými.“

„Bylo-li co usneseno a odhlasováno, je to pak stejně vzdáleno provedení, jako před usnesením.“

„Sluší se, aby šťastní dávali vždy najevo, že se o nešťastných radí co nejlépe.“

„Zákonodárce chtěl postihem nejslabšího provinění, totiž urážky na cti, zabránit provinění nejhoršímu, poslednímu, aby nedošlo k vraždě, aby se postupně nepřecházelo od urážek k ranám, od ran k prolévání krve, k vraždám.“

„Hétery máme pro rozkoš, souložnice pro souložení za dne, manželky pro řádné plození dětí a proto, abychom měli věrného strážce domácnosti.“

„Nothing is easier than self-deceit.
For what every man wishes,
that he also believes to be true.“


„Small opportunities are often the beginning of great enterprises.“

„Since we are not yet fully comfortable with the idea that people from the next village are as human as ourselves, it is presumptuous in the extreme to suppose we could ever look at sociable, tool-making creatures who are from other evolutionary paths and see not beasts, but brothers, not rivals, but fellow pilgrims journeying to the shrine of intelligence... The difference... is not in the creature judged, but in the creature judging.“

„Nothing is easier than self-deceit. For what each man wishes, that he also believes to be true.“

„As a vessel is known by its sound whether it be cracked or not, so men are proved by their speeches whether they be wise or foolish.“


„Beware lest in your anxiety to avoid war you obtain a master.“

„All speech is vain and empty unless it be accompanied by action.“

„What a man wishes he generally believes to be true“

„Was man wünscht, das glaubt auch jeder.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .