Georgios Pachymeres citáty

Georgios Pachymeres foto
1   0

Georgios Pachymeres

Datum narození: 1242
Datum úmrtí: 1310

Georgios Pachyméres, řecky Γεώργιος Παχυμέρης byl byzantský historik, spisovatel, filozof a polyhistor ze 13. století narozený na území dnešního Turecka.

V Cařihradě , po opětném dobytí města Řeky roku 1261, zastával vysoké státní a církevní úřady.

Psal spisy z oblasti rétoriky, didaktiky, filozofie, ale i básně. Za jeho nejdůležitější dílo však bývají považovány jeho Dějiny říše cařihradské, které sepsal v letech 1261–1308. Jde v podstatě o pokračování kroniky Jiřího Akropolita. Dílo je rozděleno do 13 knih. Velkou pozornost věnuje církevním sporům.

Ottův slovník naučný toto dílo hodnotil slovy: "Vypravování je jasné, v krátkých kapitolách, co do obsahu spolehlivé, avšak s velmi malým počtem přesných údajův chronologických. Zprávy Pachymérovy jsou důležité i pro soudobé dějiny bulharské a srbské."

Citáty Georgios Pachymeres

Podobní autoři

Avicenna foto
Avicenna23
středověký perský učenec, lékař a filozof
Francesco Petrarca foto
Francesco Petrarca17
italský učenec a básník
Maxim Vyznavač foto
Maxim Vyznavač1
byzantský mnich a teolog
Šantidéva foto
Šantidéva1
indický buddhistický mnich a učenec
Agathias Scholastikos foto
Agathias Scholastikos3
řecký básník
Maximus Planudes foto
Maximus Planudes1
antolog, překladatel
Galeotto Marzio foto
Galeotto Marzio1
italský astronom a historik
Sakja-Pandita foto
Sakja-Pandita8
tibetský lama
Averroes foto
Averroes2
středověký arabský učenec
Dnešní výročí
Milan Kundera foto
Milan Kundera70
český básník, dramatik a romanopisec 1929
Otto Von Bismarck foto
Otto Von Bismarck26
německý státník, kancléř Německa 1815 - 1898
Lev Davidovič Landau foto
Lev Davidovič Landau1
sovětský fyzik 1908 - 1968
Anton Semjonovič Makarenko foto
Anton Semjonovič Makarenko7
ruský a sovětský pedagog a spisovatel 1888 - 1939
Dalších 49 dnešních výročí
Podobní autoři
Avicenna foto
Avicenna23
středověký perský učenec, lékař a filozof
Francesco Petrarca foto
Francesco Petrarca17
italský učenec a básník
Maxim Vyznavač foto
Maxim Vyznavač1
byzantský mnich a teolog
Šantidéva foto
Šantidéva1
indický buddhistický mnich a učenec
x