Francesco Petrarca citáty

Francesco Petrarca foto

19   129

Francesco Petrarca

Datum narození: 20. červenec 1304
Datum úmrtí: 18. červenec 1374

Francesco Petrarca byl italský spisovatel a básník, který svým dílem navazoval na Danta a spolu s ním bývá někdy považován za předchůdce a jakéhosi duchovního otce humanismu renesance. Měl smysl pro přírodu, pro hory a turistiku, dalo by se říct, že byl jedním z prvních alpinistů.


„Nejvíce nenáviděni jsou ti, kteří se dostanou vlastní silou ze společné klece.“

„Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.“


„Jsou city, které se nedají vyslovit jinak než mlčením.“

„Jak krásná je smrt toho, kdo hodně miloval!“

„Dva milostné dopisy píšeme těžko - první a poslední.“

„Až uvidíš, kolik lidí tě předešlo, uvaž, kolik jich jde za tebou.“

„Neuznávám jiné rozkoše, než učit se.“

„Jen malou vášní plá, kdo vyslovit ji může.“


„Šlechticem se člověk nerodí, stává se jím.“

„Největší závist vzniká vůči těm, kteří vlastní silou vzlétli a tak unikli ze společné klece.“

„Neuznávám jiné rozkoše než učit se.“

„Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.“


„Opravdu bych si přál, abych mohl říci, že jsem nikdy nepodlehl svodům těla, ale lhal bych, kdybych to tvrdil.“

„Jen své nitro důkladně prozkoumej a zjistíš, že vše, co znáš, je ve srovnání s tím, co neznáš, jako potůček, který vysychá za letních veder, ve srovnání s oceánem. (...) Kolik je v přírodě věcí, k jejichž pojmenování nám chybějí příslušná slova!?“

„Říkej: "víc dělat nechci" místo "víc dělat nemohu"“

„Kdo se snaží svou náruživost uzdou rozumu ovládati poznávaje, že povznáší se nad zvíře jenom tou měrou, kterouž užívá svého rozumu: totě pravý člověk.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .