Hans-Georg Gadamer citáty

Hans-Georg Gadamer foto

7   0

Hans-Georg Gadamer

Datum narození: 11. únor 1900
Datum úmrtí: 13. březen 2002

Hans-Georg Gadamer, byl významný německý filosof 20. století, fenomenolog a žák M. Heideggera. Proslavil se bádáním o antické filosofii, o jazyce a estetice a zejména o filosofické hermeneutice.


„Nic není tak hrůzné, tak děsivé, ba tak strašné jako darebák nadaný geniálními schopnostmi.“

„K podstatě řeči náleží její přímo propastná nevědomost o sobě samé. “


„Vlastní záhada řeči spočívá v tom, že právě vystoupení z řeči ve skutečnosti nikdy zcela nemůže uskutečnit. Neboť každé myšlení o řeči je totiž řečí už zase vždy dostiženo.“

„Bylo snadné udělat dobrou báseň, a právě proto tak obtížné stát se básníkem.“

„Svobodný umělec netvoří na objednávku. Vyniká, jak se zdá, právě naprostou nezávislostí své tvorby, a proto také získává z pohledu společnosti charakteristické rysy outsidera, jehož způsob života nelze posuzovat měřítky veřejných mravů.“

„Žádný nemůže nahradit originál. Překlad je do plochy promítnutá výpověď originálu, do níž se mnohé, co v originálo zaznívalo v pozadí a mezi řádky, nepodařilo převést. “

„Lidé nezkušení v četbě mnohdy nepojmou ani stín podezření, že by se text mohl mýlit, neboť vše psané berou jako dokument, který stvrzuje sám sebe.“

„We cannot understand without wanting to understand, that is, without wanting to let something be said... Understanding does not occur when we try to intercept what someone wants to say to us by claiming we already know it.“


„What man needs is not just the persistent posing of ultimate questions, but the sense of what is feasible, what is possible, what is correct, here and now. The philosopher, of all people, must, I think, be aware of the tension between what he claims to achieve and the reality in which he finds himself.“ Truth and Method

„In truth history does not belong to us but rather we to it.“ Truth and Method

„It is the tyranny of hidden prejudices that makes us deaf to what speaks to us in tradition.“ Truth and Method

„A cultured society that has fallen away from its religious traditions expects more from art than the aesthetic consciousness and the 'standpoint of art' can deliver. The Romantic desire for a new mythology... gives the artist and his task in the world the consciousness of a new consecration. He is something like a 'secular saviour' for his creations are expected to achieve on a small scale the propitiation of disaster for which an unsaved world hopes.“ Truth and Method


„In fact, certainty exists in very different modes. The kind of certainty afforded by a verification that has passed through doubt is different from the immediate living certainty with which all ends and values appear in human consciousness when they make an absolute claim. But the certainty of science is very different from this kind of certainty that is acquired in life. Scientific certainty always has something Cartesian about it. It is the result of a critical method that seeks only to allow what cannot be doubted. This certainty, then, does not proceed from doubts and their being overcome, but is always anterior to any process of being doubted.“ Truth and Method

„In the independent existence that work gives the thing, working consciousness finds itself again as an independent consciousness. Work is restrained desire. In forming the object—that is, in being selflessly active and concerned with a universal—working consciousness raises itself above the immediacy of its existence to universality; or, as Hegel puts it, by forming the thing it forms itself. What he means is that in acquiring a “capacity,” a skill, man gains the sense of himself. What seemed denied him in the selflessness of serving, inasmuch as he subjected himself to a frame of mind that was alien to him, becomes part of him inasmuch as he is working consciousness. As such he finds in himself his own frame of mind, and it is quite right to say of work that it forms. The self-awareness of working consciousness contains all the elements that make up practical Bildung: the distancing from the immediacy of desire, of personal need and private interest, and the exacting demand of a universal.“ Truth and Method

„Poetska reč je jednako kao i filozofska u stanju da stoji i da se u odvojenosti „teksta“ u kome se artikuliše iskaže sa sopstvenim autoritetom.
"Filozofija i poezija“

„En la obra de arte no sólo se remite a algo, sino que en ella está propiamente aquello a lo que se remite. Con otras palabras: la obra de arte significa un crecimiento en el ser. Esto es lo que la distingue de todas las realizaciones productivas humanas en la artesanía y en la técnica, en las cuales se desarrollan los aparatos y las instalaciones de nuestra vida económica práctica. Lo propio de ellos es, claramente, que cada pieza que hacemos sirve únicamente como medio y como herramienta. Al adquirir un objeto doméstico práctico no decimos de él que es una «obra». Es un artículo. Lo propio de él es que su producción se puede repetir, que el aparato puede básicamente sustituirse por otro en la función para la que está pensado. Por el contrario, la obra de arte es irremplazable.“ La actualidad de lo bello

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .