Homér citáty

 Homér foto

26   216

Homér

Datum narození: 750

Homér je jméno nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia. Jeho jméno se vykládalo jako „Rukojmí“ nebo častěji podle jeho domnělé slepoty ze spojení ὁ μὴ ὁρῶν - „nevidící“ jako „Slepý“. Krom obou eposů se mu také připisují tzv. Homérské hymny, směšnohrdinský epos Batrachomyomachia parodující Ilias, lyrické básně na oslavu antických božstev, epigramy a další zlomky.

Citáty Homér


„Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.“

„Není na světě nic slabšího než muž.“


„Na světě neexistuje nic slabšího, než je muž.“

„Muž se má vyznati ve hrách. Pravý muž nezná přec větší slávy než z vítězství vlastních paží a nohou.“

„Nic není na světě slabšího než muž.“

„Na světě není nic slabšího než muž.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .