Homér citáty

 Homér foto

26   216

Homér

Datum narození: 750

Homér je jméno nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia. Jeho jméno se vykládalo jako „Rukojmí“ nebo častěji podle jeho domnělé slepoty ze spojení ὁ μὴ ὁρῶν - „nevidící“ jako „Slepý“. Krom obou eposů se mu také připisují tzv. Homérské hymny, směšnohrdinský epos Batrachomyomachia parodující Ilias, lyrické básně na oslavu antických božstev, epigramy a další zlomky.

Citáty Homér


„Nejsi jen tak někdo a hlavu nemáš jen tak...nezdá se, že jsi zlý neb nemoudrý člověk.“

„Člověk se nasytí všeho, i lásky.“


„Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky.“

„Člověk se nasytí všeho - i lásky.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .