Homér citáty

 Homér foto

26   216

Homér

Datum narození: 750

Homér je jméno nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia. Jeho jméno se vykládalo jako „Rukojmí“ nebo častěji podle jeho domnělé slepoty ze spojení ὁ μὴ ὁρῶν - „nevidící“ jako „Slepý“. Krom obou eposů se mu také připisují tzv. Homérské hymny, směšnohrdinský epos Batrachomyomachia parodující Ilias, lyrické básně na oslavu antických božstev, epigramy a další zlomky.

Citáty Homér


„Není na světě nic slabšího než muž.“

„Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby jen neštěstí zasáhlo jej.“


„Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi však doma!“

„Na světě neexistuje nic slabšího, než je muž.“

„Nic není na světě slabšího než muž.“

„Na světě není nic slabšího než muž.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .