Ivan Herben citáty

1   0

Ivan Herben

Datum narození: 26. květen 1900
Datum úmrtí: 25. květen 1968

Ivan Herben byl český novinář a politik, syn Jana Herbena . Absolvoval vojenskou akademii, krátce sloužil jako voják z povolání . Zájem o věci veřejné jej přivedl k novinařině. Od počátku 20. let dvacátého století až do zániku Československa byl redaktorem listů Tribuna , České slovo a nakonec šéfredaktorem brněnské redakce Lidových novin. Za protektorátu se angažoval v protinacistickém odboji, koncem roku 1939 byl zatčen gestapem. V letech 1940 – 1945 byl vězněn v koncentračním táboře. Po skončení druhé světové války se stal členem předsednictva Československé strany národněsocialistické a šéfredaktorem Svobodného slova. Po únoru 1948 emigroval do USA. Zde v exilu spolu s Ferdinandem Peroutkou, Pavlem Tigridem a dalšími stál u zrodu rozhlasové stanice Svobodná Evropa, v níž jako kulturně-politický redaktor působil v letech 1950 až 1965.

Citáty Ivan Herben


Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.