„Stálý pak je ten, koho úspěchy nesvedou a protivenství neodstraší.“

—  Jan Hus

Zdroj: Betlémské poselství II. kázání na den svatého Filipa a Jakuba, 1. dubna 1411. In: Betlémské poselství. Svazek II. Editor: Anna Císařová-Kolářová. Praha: Jan Laichter 1947

„Bůh není rozumem obsažený, on všechny věci obsahá a obsáhl, a jeho žádná, neb on jest nesmírný.“

—  Jan Hus

Zdroj: Dcerka: O poznání cesty pravé k spasení. Upravil František Žilka: Kalich 1995

„Z neznalosti sebe povstává pýcha, z neznalosti Boha vzchází zoufalství.“

—  Jan Hus

Zdroj: kázání z 5.prosince 1404, cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.197

„Viklef, Viklef, nejednomu ty hlavu zvikleš!“

—  Jan Hus

obdivně na okraj Viklefova traktátu "De materia et forma"
Zdroj: Hora-Hořejš, Petr: Toulky českou minulostí, 2.díl. Baronet 1995, s.232
Zdroj: Pospíšil, Václav Ctirad: Husovská dilemata. Kostelní Vydří 2015, s. 171

„Protož věz, že člověka zlého máš milovati, ale zloby jeho nemilovati.“

—  Jan Hus

Zdroj: Postila, kázání na šestou neděli po svaté Trojici. Cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.220

„Zlo je trojího druhu: přítomné, minulé a budoucí.“

—  Jan Hus

Zdroj: Betlémské poselství II. kázání na pátou neděli po Velikonocích, Prosebnou, 17. května 1411. In: Betlémské poselství. Svazek II. Editor: Anna Císařová-Kolářová. Praha: Jan Laichter 1947

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský20
italský dominikánský kněz římskokatolické církve
Jan Nepomucký foto
Jan Nepomucký1
český světec
Anicius Manlius Boëthius foto
Anicius Manlius Boëthius12
filozof z počátku 6. století
Řehoř II. foto
Řehoř II.1
89. papež římsko-katolické církve
Walther von der Vogelweide foto
Walther von der Vogelweide52
německý lyrik
Kosmas foto
Kosmas5
český spisovatel, středověký kronikář a římskokatolický kněz
Jan Lucemburský foto
Jan Lucemburský3
český král a válečník
Jiří z Poděbrad foto
Jiří z Poděbrad2
český král, bojovník a šlechtic
Jan Žižka foto
Jan Žižka3
český generál
Jana z Arku foto
Jana z Arku1
lidová hrdinka a římskokatolická světice
Dnešní výročí
Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry164
francouzský letec a spisovatel 1900 - 1944
Denis Diderot foto
Denis Diderot45
francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 - 1784
Joanne Rowling foto
Joanne Rowling65
britská spisovatelka 1965
Jeanne Moreau foto
Jeanne Moreau9
francouzská herečka, zpěvačka, scenáristka a režisérka 1928 - 2017
Dalších 46 dnešních výročí
Podobní autoři
Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský20
italský dominikánský kněz římskokatolické církve
Jan Nepomucký foto
Jan Nepomucký1
český světec
Anicius Manlius Boëthius foto
Anicius Manlius Boëthius12
filozof z počátku 6. století
Řehoř II. foto
Řehoř II.1
89. papež římsko-katolické církve
Walther von der Vogelweide foto
Walther von der Vogelweide52
německý lyrik