Jan Karafiát citáty

Jan Karafiát foto

5   4

Jan Karafiát

Datum narození: 4. leden 1846
Datum úmrtí: 31. leden 1929

Jan Karafiát byl český reformovaný, po roce 1918 českobratrský evangelický farář. Patřil k neformálnímu hnutí, jehož ideálem byla krásná církev Kristova. Znám konáním přísné kázně, důrazem na poslušnost zákona Božího. Podstatou jeho kazatelského i literárního působení přitom bylo vědomí vlastní hříšnosti a nezpůsobilosti k dobrému dílu, překonané omilostněním Kristovým.

Rodina Jana Karafiáta sice patřila k zámožnějším v Jimramově, jeho dětství bylo přesto velmi skromné. Otec František Karafiát se oženil s vdovou se čtyřmi dětmi. Společně pak měli dalších šest . Z nich byl Jan nejstarším.

Citáty Jan Karafiát


„U maminky je to nejlepší místečko na celém světě pro toho malounkého. Ale nejen pro malounkého. I pro toho velikého, když pláče a truchlí. Nebo tak, jak matka těší, nikdo jiný na světě těšit nedovede.“ z Pamětí

„On jediný dokázal dětem říci, že na světě je smrt, a nevylekal je. — Jan Skácel, předmluva k vydání Broučků roku 1967“ „Kniha, která si odpočinula“


„Byl k sobě velmi přísný a měl osobité představy o světě, společnosti i církvi. Byl ekumenicky vstřícný člověk. — Zdeněk Kovalčík“

„Zrušil například poplatky za školu, pohřbíval sebevrahy, a ačkoliv vnitřně nesouhlasil s konfesně smíšenými sňatky, takové snoubence oddával. — Zdeněk Kovalčík o Karafiátově demokratickém cítění“

„Podvečer tvá čeládka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine.“ modlitba z Broučků

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .