Johann Christian Friedrich Hölderlin citáty

Johann Christian Friedrich Hölderlin foto

10   7

Johann Christian Friedrich Hölderlin

Datum narození: 20. březen 1770
Datum úmrtí: 7. červen 1843

Johann Christian Friedrich Hölderlin byl významný německý lyrik. Ve své tvorbě spojil prvky klasicismu a romantismu. Narodil se v témže roce jako Beethoven a je s tímto velikánem spřízněn v duchovním úsilí,jemuž dala směr Velká francouzská revoluce a jež vrcholilo v ideálech lidské volnosti a sbratření. Zemřel ve věku 73 let, posledních 40 let svého života byl duševně chorý. Jeho nemoc byla pravděpodobně vyvolána nesplněnými politickými nadějemi během revoluce a skličujícími životními podmínkami v povolání domácího učitele.


„Vzájemné porozumění neznamená být zatížen shodnými předsudky.“

„Je krásné, že člověku je tak zatěžko přesvědčit se o smrti toho, jehož miluje!“„Člověk je jako slunce vševidoucí a všeozařující, když miluje; pozbude-li lásky, stává se tmavým obydlím, kde jen čoudící lampa vrhá stíny na stěny.“

„Láska je největším zázrakem tvoření, vrcholem božské krásy v přírodě. K ní vedou všechny stupně na cestě životem. Z ní jsme vzešli a za ní jdeme.“

„Duchovní láska je radost z totožnosti, tělesná z rozdílnosti.“

„A víte, co se stalo se mnou? Zbláznil jsem se, zbláznil, zbláznil, zbláznil.“

„Pohlavní akt je příprava na tvorbu nesmrtelnosti rodu.“


„Já už, pane, nemám stejné jméno, jmenuji se teď Killalusimeno.“

„Ó jaký znalec lidí! Dětinsky chce být s dětmi. Avšak dítě i strom hledají, co nad nimi jest.“

„What has always made the state a hell on earth has been precisely that man has tried to make it heaven.“

„You have a head and a heart? Reveal only one of them, I say; If you reveal both at once, doubly they'll damn you, for both.“


„But where the danger is, also grows the saving power.“

„Wir sind nichts; was wir suchen ist alles. (We are nothing; what we search for is everything.)“

„when i was a boy
a god often rescued me
from the shouts and the rods of men
and i played among trees and flowers
secure in their kindness
and the breezes of heaven
were playing there too.

and as you delight
the hearts of plants
when they stretch towards you
with little strength

so you delighted the heart in me
father Helios, and like Endymion
i was your favourite,
Moon. o all

you friendly
and faithful gods
i wish you could know
how my soul has loved you.

even though when i called to you then
it was not yet with names, and you
never named me as people do
as though they knew one another

i knew you better
than i have ever known them.
i understood the stillness above the sky
but never the words of men.

trees were my teachers
melodious trees
and i learned to love
among flowers.

i grew up in the arms of the gods.“
Selected Poems and Fragments

„Why do you like me more when I was prouder and wilder, more full of words, yet emptier?“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .