Johann Christian Friedrich Hölderlin citáty

Johann Christian Friedrich Hölderlin foto

10   7

Johann Christian Friedrich Hölderlin

Datum narození: 20. březen 1770
Datum úmrtí: 7. červen 1843

Johann Christian Friedrich Hölderlin byl významný německý lyrik. Ve své tvorbě spojil prvky klasicismu a romantismu. Narodil se v témže roce jako Beethoven a je s tímto velikánem spřízněn v duchovním úsilí,jemuž dala směr Velká francouzská revoluce a jež vrcholilo v ideálech lidské volnosti a sbratření. Zemřel ve věku 73 let, posledních 40 let svého života byl duševně chorý. Jeho nemoc byla pravděpodobně vyvolána nesplněnými politickými nadějemi během revoluce a skličujícími životními podmínkami v povolání domácího učitele.

Citáty Johann Christian Friedrich Hölderlin


„Vzájemné porozumění neznamená být zatížen shodnými předsudky.“

„Je krásné, že člověku je tak zatěžko přesvědčit se o smrti toho, jehož miluje!“„Člověk je jako slunce vševidoucí a všeozařující, když miluje; pozbude-li lásky, stává se tmavým obydlím, kde jen čoudící lampa vrhá stíny na stěny.“

„Láska je největším zázrakem tvoření, vrcholem božské krásy v přírodě. K ní vedou všechny stupně na cestě životem. Z ní jsme vzešli a za ní jdeme.“

„Duchovní láska je radost z totožnosti, tělesná z rozdílnosti.“

„Já už, pane, nemám stejné jméno, jmenuji se teď Killalusimeno.“

„Pohlavní akt je příprava na tvorbu nesmrtelnosti rodu.“


„Ó jaký znalec lidí! Dětinsky chce být s dětmi. Avšak dítě i strom hledají, co nad nimi jest.“

„A víte, co se stalo se mnou? Zbláznil jsem se, zbláznil, zbláznil, zbláznil.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .