John Kenneth Galbraith citáty

John Kenneth Galbraith foto

1   0

John Kenneth Galbraith

Datum narození: 15. říjen 1908
Datum úmrtí: 29. duben 2006

John Kenneth Galbraith byl vlivný kanadsko-americký ekonom, harvardský profesor, spisovatel, veřejný intelektuál, ekonomický popularizátor, prezidentský poradce a velvyslanec USA v Indii.

V ekonomii je řazen mezi post-keynesiánce a institucionální ekonomy. Politicky patřil k představitelům sociálního liberalismu. Jako aktivní člen Demokratické strany USA působil v administrativách prezidenta F. D. Roosevelta, H. Trumana, JFK a L. B. Johnsona a významně se podílel na tvorbě hospodářské politiky USA druhé poloviny 20. století.

Během svého života napsal více než 30 knih, z nichž několik se stalo svého času ekonomickými bestsellery, a cca 390 odborných článků. Jeho knihy jsou napsány populárním, netechnickým stylem, srozumitelném i laikovi. Nejznámější je trilogie Americký kapitalismus , Společnost hojnosti a Nový industriální stát . Galbraith je také autorem několika významných ekonomických konceptů, např. teorie vyvažující síly, teorie konvergence ad. Mimo jiné zpopularizoval termíny „technostruktura“ či „konvenční moudrost“. Za rozhodující faktor ekonomického vývoje považoval technologický pokrok.

Ačkoli se sám za institucionalistu nepovažoval, v jeho díle je patrný vliv Thorsteina Veblena, zakladatele amerického institucionalismu. Spojuje je mimo jiné velmi sarkastická kritika soudobého kapitalismu. Galbraith byl také velkým kritikem mainstreamové, tj. neoklasické ekonomie, kterou nazýval blackboard economics. Obviňoval své kolegy z konvenční moudrosti, která nepřipouští originální myšlenky a neodpovídá na problémy své doby. Ve 30. letech proto plně přijal učení J. M. Keynese, které bylo v té době velmi revoluční. Zastával mnoho kontroverzních názorů, co se týče reklamy, plánovaného hospodářství či regulace cen. Mnohé ze svých názorů však postupem času mírnil.

V Československu byl Galbraith známý v 60. letech díky své knize Nový industriální stát, ve které rozvinul tzv. teorii konvergence. Ta předpovídala postupné sbližování centrálně plánovaných ekonomik východního bloku a západních tržních ekonomik. Přestože se tato teorie historickým vývojem nepotvrdila, stala se předmětem zájmu reformních ekonomů Ekonomického ústavu ČSAV

v období pražského jara.


„„Záchvatem nula“ či „nulovým záchvatem“ nazvali němečtí lékaři rozšířenou nervovou poruchu vyvolanou tehdejšími fantastickými peněžními údaji. Existují svědectví o řadě případů „záchvatu“ u mužů i žen všech společenských vrstev, kteří utrpěli šok z úsilí počítat v tisících milionů. Mnozí z těchto lidí působili normálně až na to, že měli nutkavou potřebu psát nekonečné řady nul.— O hyperinflačním období v Německu na počátku 20. let 20. století.“

„The conventional view serves to protect us from the painful job of thinking.“


„The modern conservative is engaged in one of man's oldest exercises in moral philosophy; that is, the search for a superior moral justification for selfishness.“

„The only function of economic forecasting is to make astrology look respectable.“

„Under capitalism, man exploits man; while under socialism just the reverse is true.“ A Life in Our Times

„I am worried about our tendency to over invest in things and under invest in people.“

„The complaints of the privileged are too often confused with the voice of the masses.“

„Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everybody gets busy on the proof.“


„More die in the United States of too much food than of too little“

„If all else fails, immortality can always be assured by spectacular error.“

„All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.“

„There are two kinds of forecasters: those who don’t know, and those who don’t know they don’t know.“


„In all life one should comfort the afflicted, but verily, also, one should afflict the comfortable, and especially when they are comfortably, contentedly, even happily wrong.“

„If you feed enough oats to the horse, some will pass through to feed the sparrows (referring to "trickle down" economics).“

„Politics is not the art of the possible. It consists in choosing between the disastrous and the unpalatable.“

„Economics is extremely useful as a form of employment for economists.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .