Karel Čapek citáty strana 5


„Jsou lidé, kteří nemají vůbec žádného koníčka,
ale takové osoby jsou zvláštní hříčkou přírody - tak jako leváci, svatí, vegetariáni a jiné výjimečné zjevy.
Normální člověk se však obyčejně vyživuje jistým víceméně tichým šílenstvím, kterému se říká koníček.“

„Jistě, je třeba začít sebou samým - ale je také třeba u sebe neskončit.“


„Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta.“

„Neumíš-li být silná jako dub, buď silná jako jalovec nebo houževnatá mateřídouška. Ta, co bez reptání přijímá žár a sucho, zimu, plodnost i zranění.“

„Láska je cit nevýslovný a matoucí.“

„Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují celou epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů.“

„Chtěl bych jednou v životě napsat knihu, která by byla tak dobrá a silná, že by upoutala i člověka stiženého zánětem okostice.“

„Pravda je víc než moc, proto je trvalá.“


„Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé.“

„Pesimismus je jisté požitkářství; je to prostředek, jak se radovati ze špatného stavu věcí.“

„I na spáleništi si někdo ohřívá svou polévku.“

„Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.“


„Strach je nemoc špatného svědomí.“

„Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk něco dát světu, musí sedět na svém malém poli jako nádeník.“

„Koruna je symbol království, protože lidé mohli spíše poznat krále podle koruny nežli podle moudrosti.“

„Řeč je sama duše a kultura národa. Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat i jazyk; neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi, stále nesen výškou duševního napětí národního.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 220 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .