Milton Erickson citáty

Milton Erickson foto

1   4

Milton Erickson

Datum narození: 5. prosinec 1901
Datum úmrtí: 25. březen 1980

Milton Hyland Erickson byl americký psycholog, zastánce hypnoterapie a rodinné terapie.

Měl vlastní pojetí nevědomí, velmi odlišné od psychoanalytického: nevědomí pro něj bylo místem, které zná a generuje řešení psychických problémů a s pomocí hypnózy je třeba se k tomuto řešení dostat. Velkou váhu přitom přikládal metafoře a metaforickému výkladu pacientova problému . Programově se odmítal přihlásit k nějaké psychologické teorii či škole, tvrdil, že „pro každého pacienta je třeba vymyslet jeho vlastní teorii“".

Byl nicméně ovlivněn dílem antropoložky Margaret Meadové, kybernetika Gregory Batesona , spisovatele Aldouse Huxleyho či zakladatele rodinné terapie Jay Haleyho. Ericksonovo dílo silně ovlivnilo terapii tzv. neurolingvistického programování.


„Tvojí povinností je vytvářet radost a šířít jí.“

„Life will bring you pain all by itself. Your responsibility is to create joy." Milton Erickson“


„Change will lead to insight more often than insight will lead to change.“

„It is really amazing what people can do. Only they don't know what they can do.“

„You use hypnosis not as a cure but as a means of establishing a favorable climate in which to learn.“

„I am very confident. I look confident. I act confident. I speak in a confident way...“

„One's appreciation of, and understanding of the normal or the usual is requisite for any understanding of the abnormal or the unusual.“

„When I wanted to know something, I wanted it undistorted by somebody else's imperfect knowledge.“


„Life's difficulties are merely necessary roughage.“

„You can teach a child the importance of pain by your behavior. You can also teach as child the importance of no pain by your behavior.“

„Change will lead to insight far more often than insight will lead to change.“

„La terapia es como una bola de nieve que se deja caer desde la cima de una montaña. A medida que rueda aumenta y aumenta de tamaño y se convierte en una avalancha que se amolda a la forma de la montaña.“ My Voice Will Go with You: The Teaching Tales of Milton H. Erickson

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .