Paul Tillich citáty

Paul Tillich foto

2   4

Paul Tillich

Datum narození: 20. srpen 1886
Datum úmrtí: 22. říjen 1965
Další jména: Paul Johannes Tillich

Paul Johannes Tillich byl americký protestantský teolog a filosof náboženství německého původu, jeden z nejvýznamnějších evangelických theologů 20. století. Mezi svými kolegy Tillich vyniká šíří zahrnutí filosofických, religionistických, kulturních, sociologických a psychologických témat do svého theologického díla. Tillich v něm usiloval o to, aby použitím originálních termínů nově interpretoval křesťanskou zvěst s jejími pojmy a symboly, modernímu člověku 20. století většinou již nesrozumitelnými. Tillichovu theologickou pozici je možno označit jako "třetí cestu" mezi liberální theologií 19. století, která usilovala o syntézu mezi křesťanstvím a kulturou, a dialektickou teologií, reprezentovanou Karlem Barthem, která mezi soudobou kulturou a křesťanstvím přísně rozlišovala.


„Základní povinnost lásky je poslouchat.“

„Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat.“


„Doubt isn't the opposite of faith; it is an element of faith.“

„Our language has wisely sensed these two sides of man’s being alone. It has created the word “loneliness” to express the pain of being alone. And it has created the word “solitude” to express the glory of being alone.“ The Eternal Now

„Sometimes I think it is my mission to bring faith to the faithless, and doubt to the faithful.“

„The first duty of love is to listen.“

„The courage to be is the courage to accept oneself, in spite of being unacceptable.“

„Wine is like the incarnation--it is both divine and human“


„Boredom is rage spread thin“

„Man's ultimate concern must be expressed symbolically, because symbolic language alone is able to express the ultimate.“

„Our language has wisely sensed these two sides of man’s being alone. It has created the word “loneliness” to express the pain of being alone. And it has created the word “solitude” to express the glory of being alone. Although, in daily life, we do not always distinguish these words, we should do so consistently and thus deepen our understanding of our human predicament.“ The Eternal Now

„... history has shown that the most terrible crimes against love have been committed in the name of fanatically defended doctrines.“ Dynamics of Faith


„Astonishment is the root of philosophy.“

„Nothing truly real is forgotten eternally, because everything real comes from eternity and goes to eternity.“ The Eternal Now

„We can speak without voice to the trees and the clouds and the waves of the sea. Without words they respond through the rustling of leaves and the moving of clouds and the murmuring of the sea.“

„Neurosis is the way of avoiding nonbeing by avoiding being“ The Courage to Be

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .