Paul Tillich citáty

Paul Tillich foto

2   2

Paul Tillich

Datum narození: 20. srpen 1886
Datum úmrtí: 22. říjen 1965
Další jména: Paul Johannes Tillich

Paul Johannes Tillich byl americký protestantský teolog a filosof náboženství německého původu, jeden z nejvýznamnějších evangelických theologů 20. století. Mezi svými kolegy Tillich vyniká šíří zahrnutí filosofických, religionistických, kulturních, sociologických a psychologických témat do svého theologického díla. Tillich v něm usiloval o to, aby použitím originálních termínů nově interpretoval křesťanskou zvěst s jejími pojmy a symboly, modernímu člověku 20. století většinou již nesrozumitelnými. Tillichovu theologickou pozici je možno označit jako "třetí cestu" mezi liberální theologií 19. století, která usilovala o syntézu mezi křesťanstvím a kulturou, a dialektickou teologií, reprezentovanou Karlem Barthem, která mezi soudobou kulturou a křesťanstvím přísně rozlišovala.„Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat.“

„Základní povinnost lásky je poslouchat.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .