Petr Faber citáty

Petr Faber foto

1   0

Petr Faber

Datum narození: 13. duben 1506
Datum úmrtí: 1. srpen 1546

Svatý Petr Faber byl prvním společníkem svatého Ignáce z Loyoly při zakládání jezuitského řádu.

Narodil se v roce 1506 v savojském městě Villaret. Od roku 1525 studoval v Paříži, kde byl spolužákem a spolubydlícím Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského. Na kněze byl vysvěcen v roce 1534. Byl prvním knězem v jezuitském řádu. Během svého krátkého života působil na různých místech Evropy. Zemřel v Římě 1. srpna 1546.

V roce 1872 jej papež Pius IX. blahořečil. Svatořečen byl 17. prosince 2013 papežem Františkem.

Psal si deník , který je významným svědectvím o své době, prvních jezuitech a o okolnostech vzniku jezuitského řádu z pohledu jednoho z jeho zakladatelů.


„Jedině Bůh, náš Pán, může dát duši útěchu bez předcházející příčiny. Neboť je vlastní Stvořiteli vcházet do ní, vycházet z ní a působit v ní hnutí tak, že ji zcela přitahuje k lásce své božské Velebnosti. Říkám “bez příčiny”: bez jakéhokoliv předcházejícího smyslového nebo rozumového poznání nějakého předmětu, skrze který by tato útěcha přišla prostřednictvím vlastních úkonů rozumu a vůle.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .