Philippus Aureolus Theophrastu Paracelsus citáty

Philippus Aureolus Theophrastu Paracelsus foto

9   1

Philippus Aureolus Theophrastu Paracelsus

Datum narození: 10. listopad 1493
Datum úmrtí: 24. září 1541

Paracelsus, vlastním jménem Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, byl alchymista, astrolog a lékař, který učinil několik důležitých objevů a předznamenal vznik novodobého lékařství. Jméno Paracelsus přijal během života, aby vyjádřil své přesvědčení, že má větší schopnosti než uznávaný dávný římský lékař Celsus. Pro své reformy medicíny bývá nazývaný Lutherem mezi lékaři.

Paracelsus byl mnohovrstevnou osobností nepřevoditelnou na jediný aspekt. Nebyl jen pouhým lékařem, ale také alchymistou, přírodovědcem a empirikem. Učil se od vesnických kovářů, rozuměl problematice lovu a rybolovu, naučil se rozpoznávat zaříkávání a zažehnávání. Uznával, že nemoci zvířat a jejich léčba mají analogii v léčení lidí, čímž byl ve své době revoluční. Od horníků se také učil o nemocech kovů. Lidová moudrost ho fascinovala a vážil si jí jako zdroje užitečných informací, což se odráží i v tom, že jeho dílo je protkáno folkloristikou a obsahuje mnohé odkazy na démonologii a mytologii. Svým respektem vůči lidovým naukám se výrazně vymezoval vůči autoritě tradice.

Jeho styl vyjadřování byl těžko uchopitelný a značně inovativní. Používal vlastní neologismy a jako řečník působil až exaltovaně. V jeho vystupování se kombinovala žlučovitá, bojovná povaha s věcnou kritikou soudobé medicíny. Porozumění Paracelsovým názorům a spisům je ztíženo také jeho tendencí promítat do textů svá osobní zklamání. Pro své názory býval nezřídka podezříván z čarodějnictví a dokonce z ariánské hereze.


„Jed od léku odlišuje pouze podávané množství.“

„Do dvaceti jez, kolik můžeš, do padesáti, kolik musíš, a po padesátce tak málo, jak jen můžeš.“


„Kdybych se byl sám neobrátil ke zkušenosti, staří lékaři by mne byli ponechali ve slepotě, nevidomého.“

„Lékař musí k nemoci, jako kráva k jeslím.“

„Pro léčení nestačí rozřezat tělo jako když sedlák zkoumá žaltář.“

„Medicína stojí na čtyřech pilířích: filozofii, astronomii, alchymii a etice.“

„Mnozí si myslí, že alchymie slouží jen pro výrobu zlata a stříbra. Pro mě to není cílem, její ctnost a síla spočívá v lékařství.“

„Nebudiž cizí, kdo svůj býti může.“


„Vykládat sny je velké umění.“

„All things are poisons, for there is nothing without poisonous qualities. It is only the dose which makes a thing poison.“

„Be not another, if you can be yourself.“

„He who knows nothing, loves nothing. He who can do nothing understands nothing. He who understands nothing is worthless. But he who understands also
loves, notices, sees … The more knowledge is inherent in a thing, the greater the love.… Anyone who imagines that all fruits ripen at the same time as the strawberries knows nothing about grapes.“


„Thoughts are free and subject to no rule. On them rests the freedom of man, and they tower above the light of nature... create a new heaven, a new firmament, a new source of energy from which new arts flow.“

„Know that the philosopher has power over the stars, and not the stars over him.“

„... anyone who thinks that all fruits ripen at the same time as strawberries, knows nothing of grapes.“ Four Treatises of Theophrastus Von Hohenheim Called Paracelsus

„Medicine rests upon four pillars—philosophy, astronomy, alchemy, and ethics. The first pillar is the philosophical knowledge of earth and water; the second, astronomy, supplies its full understanding of that which is of fiery and airy nature; the third is an adequate explanation of the properties of all the four elements—that is to say, of the whole cosmos—and an introduction into the art of their transformations; and finally, the fourth shows the physician those virtues which must stay with him up until his death, and it should support and complete the three other pillars.“ Paracelsus: Selected Writings

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .