Pindaros citáty

 Pindaros foto

3   11

Pindaros

Datum narození: 522 př. n. l.
Datum úmrtí: 446 př. n. l.

Pindaros je považován za nejvýznamnějšího starověkého řeckého představitele sborové lyriky. Psal sborové písně oslavující příslušníky řecké aristokracie, vítěze olympiád i dalších sportovních soutěží. Také ve svých dílech připomíná mytologické příběhy a snaží se určit morální hodnoty. Jeho umění mu získalo velkou proslulost, mezi jeho osobní přátele patřili představitelé významných aristokratických rodů. Z úcty k básníkovi, který opěvoval jeho předka, ušetřil Alexandr Veliký Pindarův dům při dobytí Théb.„Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou.“

„Každý dar i sebemenší je ve skutečnosti veliký byl-li dán s láskou.“

„Měřte čin mírou pachatele.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .