Pindaros citáty

 Pindaros foto

3   13

Pindaros

Datum narození: 522 př. n. l.
Datum úmrtí: 446 př. n. l.

Pindaros je považován za nejvýznamnějšího starověkého řeckého představitele sborové lyriky. Psal sborové písně oslavující příslušníky řecké aristokracie, vítěze olympiád i dalších sportovních soutěží. Také ve svých dílech připomíná mytologické příběhy a snaží se určit morální hodnoty. Jeho umění mu získalo velkou proslulost, mezi jeho osobní přátele patřili představitelé významných aristokratických rodů. Z úcty k básníkovi, který opěvoval jeho předka, ušetřil Alexandr Veliký Pindarův dům při dobytí Théb.


„Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou.“

„Každý dar i sebemenší je ve skutečnosti veliký byl-li dán s láskou.“


„Měřte čin mírou pachatele.“

„O my soul, do not aspire to immortal life,
but exhaust the limits of the possible.“

„Every gift which is given, even though is be small, is in reality great, if it is given with affection.“ Pindar

„Learn what you are and be such.“

„My soul, do not seek eternal life, but exhaust the realm of the possible.“

„* Pindar, a Thebian Greek wrote (circa 350 B. C. E.) War is sweet to those who have no experience of it. But the experienced man trembles exceedingly in his heart at its approach.“


„Youth is a blossom whose fruit is love; happy is he who plucks it after watching it slowly ripen.“

„Steer your boat with justice: forge
A tongue on truth's anvil.“
Selected Odes

„Become what you are.“

„Become such as you are, having learned what that is.“


„Creatures of a day. What is someone? What is no one? Man is the dream of a shadow.“ The Odes

„The race of gods and men is one, and from one mother we both draw our breath. Yet all the difference in our power holds us apart, so that man is nothing, but the brazen floor of heaven is eternally unshakable.“

„But in one short span of time winds quickly shift direction,   veering back and forth.“ The Complete Odes

„There are indeed many wonders, and with regard to the stories people tell one another, it may be that such tales go beyond the true account and, embellished with iridescent lies, beguile them.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .