Ralph Venning citáty

Ralph Venning foto
7   1

Ralph Venning

Datum narození: 1621
Datum úmrtí: 1673

Ralph Venning byl puritánský nonkonformistický teolog a kazatel.

„Ctnost i neřest jsou obé proroci; první o jistém dobru, druhé o bolesti nebo lítosti.“

—  Ralph Venning

Originál: (en) Virtue and vice are both prophets; the first, of certain good; the second, of pain or else of penitence.

„Světské bohatství je jako ořechy – mnohé oblečení se potrhá, aby se k nim dostalo, mnohý zub se zlomí, aby se rozlouskly, ale žádné břicho se nenasytí jejich jedením.“

—  Ralph Venning

Originál: (en) Worldly riches are like nuts; many clothes are torn in getting them, many a tooth broke in cracking them, but never a belly filled with eating them.
Zdroj: Ibid., s. 874.

„Nečinit v náboženství podle toho, co říkáš, je odříci své náboženství svými skutky, a oddělat se svými činy.“

—  Ralph Venning

Originál: (en) In religion not to do as thou sayest is to unsay thy religion in thy deeds, and to undo thyself by doing.
Zdroj: Ibid., s. 477.

„Můžeme zavdat příčinu hříchům jiných lidí svým příkladem, a čím je příklad význačnější, tím je nakažlivější. Významní lidé nemohou hřešit v malém měřítku, protože jsou příklady; hříchy velitelů velí; hříchy vládců vládnou; hříchy učitelů učí.“

—  Ralph Venning

Originál: (en) We may occasion other man’s sins by example, and the more eminent the example, the more infectious it is. Great men cannot sin at a low rate because they are examples; the sins of commanders are commanding sins; the sins of rulers are ruling sins; the sins of teachers are teaching sins.
Zdroj: COMPILED BY I.D.E. THOMAS. The golden treasury of Puritan quotations. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977. Reprinted 2007. ISBN 08-515-1249-6. S. 96 (anglicky).

„K tomu musíme říci, že Ten, který zaslíbil dát odpuštění těm, kdo činí pokání, nezaslíbil dát pokání těm, kdo činí hřích.“

—  Ralph Venning

Originál: (en) To this we must say that He who promised forgiveness to them that repent has not promised repentance to them that sin.
Zdroj: Ibid., s. 101.

„Zastávat názor ptotože je tvůj, a ne protože je pravdivý, je dávat přednost sobě před pravdou.“

—  Ralph Venning

Originál: (en) To maintain an opinion because it is thine, and not because it is true, is to prefer thyself above the truth.
Zdroj: [Bate, John, A Cyclopaedia of Illustrations of Moral and Religious Truths: Consisting of Definitions, Mataphors, Similes, Emblems, Contrasts, Analogies, Statistics, Synonyms, Anecdotes, Etc, https://books.google.cz/books?id=oVMeAQAAMAAJ&dq, Elliot Stock, London, 1865, 924, 637, angličtina]

„Mnozí se zlobí na ty, kteří je upozorňují na jejich nedostatky, když by se měli zlobit jen na nedostatky, na které jej jim upozorňováno.“

—  Ralph Venning

Originál: (en) Many men are angry with them that tell them of their faults, when they should be angry only with the faults that are told them.
Zdroj: [Foster, Elon, New Cyclopaedia of Prose Illustrations: Adapted to Christian Teaching : Embracing Mythology, Analogies, Legends, Parables, Emblems, Metaphors, Similes, Allegories, Proverbs, Classic, Historic, and Religious Anecdotes, Etc, https://books.google.cz/books?id=TIkmAQAAIAAJ&dq, W. C. Palmer, Jr., & Co, New York, 1875, 704, 556, angličtina]

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„They spare the rod, and spoyle the child.“

—  Ralph Venning

Mysteries and Revelations, p. 5. (1649). Compare: "There is nothynge that more dyspleaseth God, Than from theyr children to spare the rod." John Skelton, Magnyfycence, line 1954.

„All the beauty of the world, 'tis but skin deep.“

—  Ralph Venning

"The Triumph of Assurance", Orthodox Paradoxes, Or, A Believer Clearing Truth by Seeming Contradictions (1647), p. 41. Compare: "Many a dangerous temptation comes to us in fine gay colours that are but skin-deep", Mathew Henry, Commentaries. Genesis iii.

„He accounts himself lesse then the least of all mercies; and yet he looks on the greatest as his due.“

—  Ralph Venning

"The Triumph of Assurance", Orthodox Paradoxes, Or, A Believer Clearing Truth by Seeming Contradictions (1647), p. 48-49.

Podobní autoři

Samuel Johnson foto
Samuel Johnson50
anglický spisovatel
Thomas Hobbes foto
Thomas Hobbes37
anglický filozof
John Donne foto
John Donne8
anglický básník
John Fletcher foto
John Fletcher7
anglický jakobínský dramatik
Thomas More foto
Thomas More20
anglický renesanční humanista
Thomas Fuller foto
Thomas Fuller19
anglický kněz a historik
Henry Fielding foto
Henry Fielding14
anglický romanopisec a dramatik
Daniel Defoe foto
Daniel Defoe5
anglický obchodník, spisovatel a novinář
Alexander Pope foto
Alexander Pope17
anglický básník 18. století
John Milton foto
John Milton14
anglický spisovatel, básník
Dnešní výročí
Dušan Radovič foto
Dušan Radovič68
srbský básník 1922 - 1984
Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis113
britský spisovatel irského původu 1898 - 1963
George Harrison foto
George Harrison45
britský hudebník, bývalý člen Beatles 1943 - 2001
Louisa May Alcott foto
Louisa May Alcott11
americká spisovatelka 1832 - 1888
Dalších 59 dnešních výročí
Podobní autoři
Samuel Johnson foto
Samuel Johnson50
anglický spisovatel
Thomas Hobbes foto
Thomas Hobbes37
anglický filozof
John Donne foto
John Donne8
anglický básník
John Fletcher foto
John Fletcher7
anglický jakobínský dramatik
Thomas More foto
Thomas More20
anglický renesanční humanista