Ralph Venning citáty

Ralph Venning foto

7   1

Ralph Venning

Datum narození: 1621
Datum úmrtí: 1673

Ralph Venning byl puritánský nonkonformistický teolog a kazatel.


„Ctnost i neřest jsou obé proroci; první o jistém dobru, druhé o bolesti nebo lítosti. “

„Můžeme zavdat příčinu hříchům jiných lidí svým příkladem, a čím je příklad význačnější, tím je nakažlivější. Významní lidé nemohou hřešit v malém měřítku, protože jsou příklady; hříchy velitelů velí; hříchy vládců vládnou; hříchy učitelů učí. “


„Mnozí se zlobí na ty, kteří je upozorňují na jejich nedostatky, když by se měli zlobit jen na nedostatky, na které jej jim upozorňováno. “

„Světské bohatství je jako ořechy – mnohé oblečení se potrhá, aby se k nim dostalo, mnohý zub se zlomí, aby se rozlouskly, ale žádné břicho se nenasytí jejich jedením. “

„K tomu musíme říci, že Ten, který zaslíbil dát odpuštění těm, kdo činí pokání, nezaslíbil dát pokání těm, kdo činí hřích. “

„Nečinit v náboženství podle toho, co říkáš, je odříci své náboženství svými skutky, a oddělat se svými činy. “

„Zastávat názor ptotože je tvůj, a ne protože je pravdivý, je dávat přednost sobě před pravdou.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .