Ralph Venning citáty

Ralph Venning foto
7   1

Ralph Venning

Datum narození: 1621
Datum úmrtí: 1673

Reklama

Ralph Venning byl puritánský nonkonformistický teolog a kazatel.

Podobní autoři

George Whitefield foto
George Whitefield17
anglický ministr a kazatel
Martin Hilský foto
Martin Hilský2
český literární historik, překladatel a vysokoškolský pedag…
Alexander Maclaren foto
Alexander Maclaren3
britský ministr
François Guizot foto
François Guizot3
francouzský historik, politik a spisovatel
Benjamin Mays foto
Benjamin Mays1
americký pedagog, aktivista, ministr
Dmitrij Timofejevič Jazov foto
Dmitrij Timofejevič Jazov1
sovětský ministr obrany
Colin Powell foto
Colin Powell4
bývalý americký ministr zahraničí
David Cameron foto
David Cameron4
premiér Spojeného království, ministr financí, ministr pro …
Amintore Fanfani foto
Amintore Fanfani3
italský diplomat
Samuel Taylor Coleridge foto
Samuel Taylor Coleridge9
anglický básník, literární kritik a filozof

Citáty Ralph Venning

„Ctnost i neřest jsou obé proroci; první o jistém dobru, druhé o bolesti nebo lítosti.“

—  Ralph Venning
(en) Virtue and vice are both prophets; the first, of certain good; the second, of pain or else of penitence.

„Světské bohatství je jako ořechy – mnohé oblečení se potrhá, aby se k nim dostalo, mnohý zub se zlomí, aby se rozlouskly, ale žádné břicho se nenasytí jejich jedením.“

—  Ralph Venning
(en) Worldly riches are like nuts; many clothes are torn in getting them, many a tooth broke in cracking them, but never a belly filled with eating them. Source: Ibid., s. 874.

Reklama

„Mnozí se zlobí na ty, kteří je upozorňují na jejich nedostatky, když by se měli zlobit jen na nedostatky, na které jej jim upozorňováno.“

—  Ralph Venning
(en) Many men are angry with them that tell them of their faults, when they should be angry only with the faults that are told them. Source: [Foster, Elon, New Cyclopaedia of Prose Illustrations: Adapted to Christian Teaching : Embracing Mythology, Analogies, Legends, Parables, Emblems, Metaphors, Similes, Allegories, Proverbs, Classic, Historic, and Religious Anecdotes, Etc, https://books.google.cz/books?id=TIkmAQAAIAAJ&dq, W. C. Palmer, Jr., & Co, New York, 1875, 704, 556, angličtina]

„K tomu musíme říci, že Ten, který zaslíbil dát odpuštění těm, kdo činí pokání, nezaslíbil dát pokání těm, kdo činí hřích.“

—  Ralph Venning
(en) To this we must say that He who promised forgiveness to them that repent has not promised repentance to them that sin. Source: Ibid., s. 101.

„Můžeme zavdat příčinu hříchům jiných lidí svým příkladem, a čím je příklad význačnější, tím je nakažlivější. Významní lidé nemohou hřešit v malém měřítku, protože jsou příklady; hříchy velitelů velí; hříchy vládců vládnou; hříchy učitelů učí.“

—  Ralph Venning
(en) We may occasion other man’s sins by example, and the more eminent the example, the more infectious it is. Great men cannot sin at a low rate because they are examples; the sins of commanders are commanding sins; the sins of rulers are ruling sins; the sins of teachers are teaching sins. Source: COMPILED BY I.D.E. THOMAS. The golden treasury of Puritan quotations. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977. Reprinted 2007. ISBN 08-515-1249-6. S. 96 (anglicky).

„Zastávat názor ptotože je tvůj, a ne protože je pravdivý, je dávat přednost sobě před pravdou.“

—  Ralph Venning
(en) To maintain an opinion because it is thine, and not because it is true, is to prefer thyself above the truth. Source: [Bate, John, A Cyclopaedia of Illustrations of Moral and Religious Truths: Consisting of Definitions, Mataphors, Similes, Emblems, Contrasts, Analogies, Statistics, Synonyms, Anecdotes, Etc, https://books.google.cz/books?id=oVMeAQAAMAAJ&dq, Elliot Stock, London, 1865, 924, 637, angličtina]

„Nečinit v náboženství podle toho, co říkáš, je odříci své náboženství svými skutky, a oddělat se svými činy.“

—  Ralph Venning
(en) In religion not to do as thou sayest is to unsay thy religion in thy deeds, and to undo thyself by doing. Source: Ibid., s. 477.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„They spare the rod, and spoyle the child.“

—  Ralph Venning
Mysteries and Revelations, p. 5. (1649). Compare: "There is nothynge that more dyspleaseth God, Than from theyr children to spare the rod." John Skelton, Magnyfycence, line 1954.

„All the beauty of the world, 'tis but skin deep.“

—  Ralph Venning
"The Triumph of Assurance", Orthodox Paradoxes, Or, A Believer Clearing Truth by Seeming Contradictions (1647), p. 41. Compare: "Many a dangerous temptation comes to us in fine gay colours that are but skin-deep", Mathew Henry, Commentaries. Genesis iii.

„He accounts himself lesse then the least of all mercies; and yet he looks on the greatest as his due.“

—  Ralph Venning
"The Triumph of Assurance", Orthodox Paradoxes, Or, A Believer Clearing Truth by Seeming Contradictions (1647), p. 48-49.

Today's anniversary
Jim Morrison foto
Jim Morrison47
vedoucí zpěvák The Doors 1943 - 1971
Quintus Horatius Flaccus foto
Quintus Horatius Flaccus180
římský lyrik -65 - -8 př. n. l.
John Lennon foto
John Lennon83
britský hudebník 1940 - 1980
Benjamin Constant foto
Benjamin Constant4
1767 - 1830
Dalších 59 dnešních výročí
Podobní autoři
George Whitefield foto
George Whitefield17
anglický ministr a kazatel
Martin Hilský foto
Martin Hilský2
český literární historik, překladatel a vysokoškolský pedag…
Alexander Maclaren foto
Alexander Maclaren3
britský ministr
François Guizot foto
François Guizot3
francouzský historik, politik a spisovatel
Benjamin Mays foto
Benjamin Mays1
americký pedagog, aktivista, ministr