Robert Ervin Howard citáty

Robert Ervin Howard foto
5   6

Robert Ervin Howard

Datum narození: 22. leden 1906
Datum úmrtí: 11. červen 1936
Další jména:رابرت هاوارد

Reklama

Robert Ervin Howard byl známý americký spisovatel žánru fantasy, historických dobrodružných příběhů, hororů a westernů. Zároveň s tím je považován za jednoho ze zakladatelů podžánru fantasy – sword and sorcery . Byl psychicky nevyrovnaným člověkem, toužícím žít v jiném světě. Spáchal sebevraždu poté, co se dozvěděl o blížící se smrti své matky. Na poli žánru fantasy měl jediného rivala, a sice J. R. R. Tolkiena, a právě Tolkienova a Howardova literární podobnost inspirovala moderní žánr hrdinské fantasy. Spolu se svými dvěma přáteli a korespondenty C. A. Smithem a H. P. Lovecraftem patřil k nejdůležitějším spisovatelům Cthulhu mýtu.

Podobní autoři

Og Mandino foto
Og Mandino1
americký autor
Gene Hill foto
Gene Hill2
americký autor
Michael Gates Gill foto
Michael Gates Gill1
americký autor
Philip K. Dick foto
Philip K. Dick8
americký autor
James Branch Cabell foto
James Branch Cabell2
americký autor
Anton Myrer foto
Anton Myrer9
americký autor
Dean Ray Koontz foto
Dean Ray Koontz16
americký autor
Daniel Keyes foto
Daniel Keyes5
americký autor
Mitch Albom foto
Mitch Albom2
americký autor
Dave Pelzer foto
Dave Pelzer13
americký autor

Citáty Robert Ervin Howard

Reklama

„Civilized nations never, never have selfish motives for butchering, raping and looting; only horrid barbarians have those.“

—  Robert E. Howard
Context: You express amazement at my statement that 'civilized' men try to justify their looting, butchering and plundering by claiming that these things are done in the interests of art, progress and culture. That this simple statement of fact should cause surprize, amazes me in return. People claiming to possess superior civilization have always veneered their rapaciousness by such claims... Your friend Mussolini is a striking modern-day example. In that speech of his I heard translated he spoke feelingly of the expansion of civilization. From time to time he has announced; 'The sword and civilization go hand in hand!' 'Wherever the Italian flag waves it will be as a symbol of civilization!' 'Africa must be brought into civilization!' It is not, of course, because of any selfish motive that he has invaded a helpless country, bombing, burning and gassing both combatants and non-combatants by the thousands. Oh, no, according to his own assertions it is all in the interests of art, culture and progress, just as the German war-lords were determined to confer the advantages of Teutonic Kultur on a benighted world, by fire and lead and steel. Civilized nations never, never have selfish motives for butchering, raping and looting; only horrid barbarians have those. From a letter to H. P. Lovecraft (5 December 1935)

„I could name all day, those women I deem great in Greece alone and the records would scarcely be complete.“

—  Robert E. Howard
Context: I could name all day, those women I deem great in Greece alone and the records would scarcely be complete. And what of Joan of Arc and Emma Goldman? Kate Richards O’Hare and Sarah Bernhardt? Katherine the Great and Elizabeth Barrett Browning? H. D. and Sara Teasdale? Isibella of Spain who pawned her gems that Columbus might sail, and Edna St. Vincent Millay? And that queen, Marie, I think her name was, of some small province - Hungary I believe - who fought Prussia and Russia so long and so bitterly. And Rome – oh, the list is endless there, also - most of them were glorified harlots but better be a glorified harlot than a drab and moral drone, such as the text books teach us woman should be. Woman have always been the inspiration of men, and just as there are thousands of unknown great ones among men, there have been countless women whose names have never been blazoned across the stars, but who have inspired men on to glory. And as for their fickleness – as long as men write the literature of the world, they will rant about the unfaithfulness of the fair sex, forgetting their own infidelities. Men are as fickle as women. Women have been kept in servitude so long that if they lack in discernment and intellect it is scarcely their fault. From a letter to Harold Preece (c. December 1928)

„They claimed that the old man had a knuckle-duster on his right, which is ridiculous and a dirty lie. He had it on his left.“

—  Robert E. Howard
Context: The men on the Dauntless have disliked the Sea Girl's crew ever since our skipper took their captain to a cleaning on the wharfs of Zanzibar--them being narrow-minded that way. They claimed that the old man had a knuckle-duster on his right, which is ridiculous and a dirty lie. He had it on his left.

„It is not, of course, because of any selfish motive that he has invaded a helpless country, bombing, burning and gassing both combatants and non-combatants by the thousands.“

—  Robert E. Howard
Context: You express amazement at my statement that 'civilized' men try to justify their looting, butchering and plundering by claiming that these things are done in the interests of art, progress and culture. That this simple statement of fact should cause surprize, amazes me in return. People claiming to possess superior civilization have always veneered their rapaciousness by such claims... Your friend Mussolini is a striking modern-day example. In that speech of his I heard translated he spoke feelingly of the expansion of civilization. From time to time he has announced; 'The sword and civilization go hand in hand!' 'Wherever the Italian flag waves it will be as a symbol of civilization!' 'Africa must be brought into civilization!' It is not, of course, because of any selfish motive that he has invaded a helpless country, bombing, burning and gassing both combatants and non-combatants by the thousands. Oh, no, according to his own assertions it is all in the interests of art, culture and progress, just as the German war-lords were determined to confer the advantages of Teutonic Kultur on a benighted world, by fire and lead and steel. Civilized nations never, never have selfish motives for butchering, raping and looting; only horrid barbarians have those. From a letter to H. P. Lovecraft (5 December 1935)

„Men are as fickle as women. Women have been kept in servitude so long that if they lack in discernment and intellect it is scarcely their fault.“

—  Robert E. Howard
Context: I could name all day, those women I deem great in Greece alone and the records would scarcely be complete. And what of Joan of Arc and Emma Goldman? Kate Richards O’Hare and Sarah Bernhardt? Katherine the Great and Elizabeth Barrett Browning? H. D. and Sara Teasdale? Isibella of Spain who pawned her gems that Columbus might sail, and Edna St. Vincent Millay? And that queen, Marie, I think her name was, of some small province - Hungary I believe - who fought Prussia and Russia so long and so bitterly. And Rome – oh, the list is endless there, also - most of them were glorified harlots but better be a glorified harlot than a drab and moral drone, such as the text books teach us woman should be. Woman have always been the inspiration of men, and just as there are thousands of unknown great ones among men, there have been countless women whose names have never been blazoned across the stars, but who have inspired men on to glory. And as for their fickleness – as long as men write the literature of the world, they will rant about the unfaithfulness of the fair sex, forgetting their own infidelities. Men are as fickle as women. Women have been kept in servitude so long that if they lack in discernment and intellect it is scarcely their fault. From a letter to Harold Preece (c. December 1928)

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„It is not pleasant to come upon Death in a lonely place at midnight.“

—  Robert E. Howard
Context: Arus the watchman grasped his crossbow with shaky hands, and he felt beads of clammy perspiration on his skin as he stared at the unlovely corpse sprawling on the polished floor before him. It is not pleasant to come upon Death in a lonely place at midnight.

„Were I still in death and you fighting for life, I would come back to the abyss to aid you--aye, whether my spirit floated with the purple sails on the crystal sea of paradise, or writhed in the molten flames of hell!“

—  Robert E. Howard
Context: "There is life beyond death, I know, and I know this, too, Conan of Cimmeria"--she rose lithely to her knees and caught him in a pantherish embrace--"my love is stronger than any death! I have lain in your arms, panting with the violence of our love; you have held and crushed and conquered me, drawing my soul to your lips with the fierceness of your bruising kisses. My heart is welded to your heart, my soul is part of your soul! Were I still in death and you fighting for life, I would come back to the abyss to aid you--aye, whether my spirit floated with the purple sails on the crystal sea of paradise, or writhed in the molten flames of hell! I am yours, and all the gods and all their eternities shall not sever us!"

„But whatever my failure, I have this thing to remember — that I was a pioneer in my profession, just as my grandfathers were in theirs, in that I was the first man in this section to earn his living as a writer.“

—  Robert E. Howard
Context: It seems to me that many writers, by virtue of environments of culture, art and education, slip into writing because of their environments. I became a writer in spite of my environments. Understand, I am not criticizing those environments. They were good, solid and worthy. The fact that they were not inducive to literature and art is nothing in their disfavor. Never the less, it is no light thing to enter into a profession absolutely foreign and alien to the people among which one's lot is cast; a profession which seems as dim and faraway and unreal as the shores of Europe. The people among which I lived — and yet live, mainly — made their living from cotton, wheat, cattle, oil, with the usual percentage of business men and professional men. That is most certainly not in their disfavor. But the idea of a man making his living by writing seemed, in that hardy environment, so fantastic that even today I am sometimes myself assailed by a feeling of unreality. Never the less, at the age of fifteen, having never seen a writer, a poet, a publisher or a magazine editor, and having only the vaguest ideas of procedure, I began working on the profession I had chosen. I have accomplished little enough, but such as it is, it is the result of my own efforts. I had neither expert aid nor advice. I studied no courses in writing; until a year or so ago, I never read a book by anybody advising writers how to write. Ordinarily I had no access to public libraries, and when I did, it was to no such libraries as exist in the cities. Until recently — a few weeks ago in fact — I employed no agent. I have not been a success, and probably never will be. But whatever my failure, I have this thing to remember — that I was a pioneer in my profession, just as my grandfathers were in theirs, in that I was the first man in this section to earn his living as a writer. From a letter to H. P. Lovecraft (c. July 1933)

„And Rome – oh, the list is endless there, also - most of them were glorified harlots but better be a glorified harlot than a drab and moral drone, such as the text books teach us woman should be.“

—  Robert E. Howard
Context: I could name all day, those women I deem great in Greece alone and the records would scarcely be complete. And what of Joan of Arc and Emma Goldman? Kate Richards O’Hare and Sarah Bernhardt? Katherine the Great and Elizabeth Barrett Browning? H. D. and Sara Teasdale? Isibella of Spain who pawned her gems that Columbus might sail, and Edna St. Vincent Millay? And that queen, Marie, I think her name was, of some small province - Hungary I believe - who fought Prussia and Russia so long and so bitterly. And Rome – oh, the list is endless there, also - most of them were glorified harlots but better be a glorified harlot than a drab and moral drone, such as the text books teach us woman should be. Woman have always been the inspiration of men, and just as there are thousands of unknown great ones among men, there have been countless women whose names have never been blazoned across the stars, but who have inspired men on to glory. And as for their fickleness – as long as men write the literature of the world, they will rant about the unfaithfulness of the fair sex, forgetting their own infidelities. Men are as fickle as women. Women have been kept in servitude so long that if they lack in discernment and intellect it is scarcely their fault. From a letter to Harold Preece (c. December 1928)

„Robert E. Howard's "Pigeons from Hell," one of the finest horror stories of our century“

—  Robert E. Howard
Context: "Thriller was the first television program to discover the goldmine in those back issues of Weird Tales … Robert E. Howard's "Pigeons from Hell," one of the finest horror stories of our century, was adapted, and remains the favorite of many who remember Thriller with fondness. ~ Stephen King, Danse Macabre, p. 138,

„In his best work, Howard's writing seems so highly charged with energy that it nearly gives off sparks. Stories such as "The People of the Black Circle" glow with the fierce and eldritch light of his frenzied intensity.“

—  Robert E. Howard
Context: "This sort of fiction, commonly called "sword and sorcery" by its fans, is not fantasy at its lowest, but it still has a pretty tacky feel; mostly it's the Hardy Boys dressed up in animal skins and rated R ( and with cover art by Jeff Jones, as likely as not). Sword and sorcery novels and stories are tales of power for the powerless. The fellow who is afraid of being rousted by those young punks who hang around his bus stop can go home at night and imagine himself wielding a sword, his potbelly miraculously gone, his slack muscles magically transmuted into those "iron thews" which have been sung and storied in the pulps for the last fifty years. "The only writer who really got away with this sort of stuff was Robert E. Howard, a peculiar genius who lived and died in rural Texas ( Howard committed suicide as his mother lay comatose and terminally ill, apparently unable to face life without her). Howard overcame the limitations of his puerile material by the force and fury of his writing and by his imagination, which was powerful beyond his hero Conan's wildest dreams of power. In his best work, Howard's writing seems so highly charged with energy that it nearly gives off sparks. Stories such as "The People of the Black Circle" glow with the fierce and eldritch light of his frenzied intensity. At his best, Howard was the Thomas Wolfe of fantasy, and most of his Conan tales seem to almost fall over themselves in their need to get out. Yet his other work was either unremarkable or just abysmal... The word will hurt and anger his legion of fans, but I don't believe any other word fits. Robert Bloch, one of Howard's contemporaries, suggested in his first letter to Weird Tales that even Conan wasn't that much shakes. Bloch's idea was that Conan should be banished to the outer darkness where he could use his sword to cut out paper dolls. Needless to say, this suggestion did not go over well with the marching hordes of Conan fans; they probably would have lynched poor Bob Bloch on the spot, had they caught up with him back there in Milwaukee." ~ Stephen King, Danse Macabre, p. 204,

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Today's anniversary
Johann Kaspar Lavater foto
Johann Kaspar Lavater5
švýcarský básník, filozof a kněz 1741 - 1801
Erwin Rommel foto
Erwin Rommel17
německý polní maršál za druhé světové války 1891 - 1944
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský108
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p… 1592 - 1670
Henryk Sienkiewicz foto
Henryk Sienkiewicz16
polský novinář, nositel Nobelovy ceny za literaturu a filan… 1846 - 1916
Dalších 65 dnešních výročí
Podobní autoři
Og Mandino foto
Og Mandino1
americký autor
Gene Hill foto
Gene Hill2
americký autor
Michael Gates Gill foto
Michael Gates Gill1
americký autor
Philip K. Dick foto
Philip K. Dick8
americký autor
James Branch Cabell foto
James Branch Cabell2
americký autor