Simónidés z Keu citáty

 Simónidés z Keufoto

2  6

Simónidés z Keu

Datum narození:556 př. n. l.
Datum úmrtí:468 př. n. l.
Další jména:Симонид Кеосский

Simónidés z Keu byl starověký řecký básník. Skládal sborovou lyriku, elegie, epigramy a prý, jako první Řek, i příležitostnou poezii, konkrétně tzv. epiníkia, oslavné básně na vítěze závodů.

Nejprve působil v Athénách, později v Thesalii. Tam se údajně jako jediný zachránil, když se zřítil hodovní sál.

Je autorem proslulého epitafu popisující hrdinství Sparťanů v bitvě u Thermopyl: „Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským, že my tuhle mrtvi ležíme, jakož zákony kázaly nám.“ Známou je i jeho elegie o vítězství Athéňanů nad Peršany z roku 490 př. n. l. V básnickém závodu prý zvítězil nad Aischylem.

Dochované zlomky jeho prací vyšly česky ve výboru Nejstarší řecká lyrika.

Citáty Simónidés z Keu


Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .