Simónidés z Keu citáty

 Simónidés z Keu foto
2  6

Simónidés z Keu

Datum narození: 556 př. n. l.
Datum úmrtí: 468 př. n. l.
Další jména:Симонид Кеосский

Reklama

Simónidés z Keu byl starověký řecký básník. Skládal sborovou lyriku, elegie, epigramy a prý, jako první Řek, i příležitostnou poezii, konkrétně tzv. epiníkia, oslavné básně na vítěze závodů.

Nejprve působil v Athénách, později v Thesalii. Tam se údajně jako jediný zachránil, když se zřítil hodovní sál.

Je autorem proslulého epitafu popisující hrdinství Sparťanů v bitvě u Thermopyl: „Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským, že my tuhle mrtvi ležíme, jakož zákony kázaly nám.“ Známou je i jeho elegie o vítězství Athéňanů nad Peršany z roku 490 př. n. l. V básnickém závodu prý zvítězil nad Aischylem.

Dochované zlomky jeho prací vyšly česky ve výboru Nejstarší řecká lyrika.

Citáty Simónidés z Keu

Dnešní výročí
Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus67
raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430
Robert Louis Stevenson foto
Robert Louis Stevenson20
skotský romanopisec, básník, esejista a autor cestopisů 1850 - 1894
Dante Alighieri foto
Dante Alighieri28
italský básník 1265 - 1321
Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 - 2010
Another 20 today anniversaries
Podobní autoři
 Perikles foto
Perikles4
starověký athénský politik
 Lukiános foto
Lukiános3
starověký řecký spisovatel
 Pindaros foto
Pindaros3
starověký řecký básník
 Arión foto
Arión7
starověký řecký básník
 Galén foto
Galén3
římský lékař, chirurg a filozof
Nikos Kazantzakis foto
Nikos Kazantzakis9
řecký spisovatel
 Solón foto
Solón14
aténský zákonodárce
 Aristofanés foto
Aristofanés9
starověký řecký dramatik