Simónidés z Keu citáty

Simónidés z Keu foto
2   6

Simónidés z Keu

Datum narození: 556 př. n. l.
Datum úmrtí: 468 př. n. l.
Další jména: Симонид Кеосский

Simónidés z Keu byl starověký řecký básník. Skládal sborovou lyriku, elegie, epigramy a prý, jako první Řek, i příležitostnou poezii, konkrétně tzv. epiníkia, oslavné básně na vítěze závodů.Nejprve působil v Athénách, později v Thesalii. Tam se údajně jako jediný zachránil, když se zřítil hodovní sál.Je autorem proslulého epitafu popisující hrdinství Sparťanů v bitvě u Thermopyl: „Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským, že my tuhle mrtvi ležíme, jakož zákony kázaly nám.“ Známou je i jeho elegie o vítězství Athéňanů nad Peršany z roku 490 př. n. l. V básnickém závodu prý zvítězil nad Aischylem.

Dochované zlomky jeho prací vyšly česky ve výboru Nejstarší řecká lyrika.

Citáty Simónidés z Keu

„Not even the gods fight against necessity.“

—  Simonides of Ceos

Quoted by Plato in the dialogue Protagoras, 345d http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0177%3Atext%3DProt.%3Asection%3D345d (Simonides Fr. 37.1.27 ff.).
Variant translations:
The gods do not fight against necessity.
Not even the gods war against necessity.
I praise and love all men who do no sin willingly; but with necessity even the gods do not contend.
Originál: (el) "Anankei d' oude theoi makhontai."

„Painting is silent poetry, and poetry painting that speaks.“

—  Simonides of Ceos

Quoted by Plutarch, De gloria Atheniensium 3.346f http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0234%3Astephpage%3D346f.
Variant translations:
Painting is silent poetry, and poetry is painting with the gift of speech.
Painting is silent poetry, poetry is eloquent painting.
See also: Ut pictura poesis
Originál: (el) … zographian poiesin sioposan prosagoreuei, ten de poiesin zographian lalousan.

„[Word-for-word translation]
O stranger, announce to the Lacadaemonians [Spartans] that here
We lie, to their words [or laws] obedient.“

—  Simonides of Ceos

Go, tell the Spartans, stranger passing by
That here, obedient to their laws, we lie.
Epitaph on the Cenotaph of Thermopylae, recorded by Herodotus.
There is a long unsolved dispute around the interpretation of the word rhemasi, such as laws, words or orders.
Variant translations:
Go, tell the Spartans, thou who passest by,
That here obedient to their laws we lie.
Stranger, go tell the men of Lacedaemon
That we, who lie here, did as we were ordered.
Stranger, bring the message to the Spartans that here
We remain, obedient to their orders.
Oh foreigner, tell the Lacedaemonians
That here we lie, obeying their words.
Go, tell the Spartans, passerby,
that here by Spartan law we lie.
Go, tell the Spartans
stranger passing by,
that here, obedient to Spartan law,
we dead of Sparta lie

Podobní autoři

Sofoklés foto
Sofoklés45
starověký řecký tragéd
Anakreón foto
Anakreón10
řecký lyrik
Plútarchos foto
Plútarchos34
starověký řecký historik a filozof
Hippokratés foto
Hippokratés21
starověký řecký lékař
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia7
starověký řecký filozof
Ezop foto
Ezop11
starověký řecký vypravěč
Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu59
starověký řecký filozof
Pythagoras foto
Pythagoras35
starověký řecký matematik a filozof
Xenofón foto
Xenofón75
starověký řecký historik a filozof
Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius56
starověký římský básník
Dnešní výročí
Louis De Boissy foto
Louis De Boissy4
francouzský spisovatel 1694 - 1758
James Dashner foto
James Dashner10
americký spisovatel 1972
Norbert Wiener foto
Norbert Wiener13
americký matematik 1894 - 1964
Adam Mickiewicz foto
Adam Mickiewicz10
polský spisovatel 1798 - 1855
Dalších 44 dnešních výročí
Podobní autoři
Sofoklés foto
Sofoklés45
starověký řecký tragéd
Anakreón foto
Anakreón10
řecký lyrik
Plútarchos foto
Plútarchos34
starověký řecký historik a filozof
Hippokratés foto
Hippokratés21
starověký řecký lékař
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia7
starověký řecký filozof