Stanislav Komárek citáty

Stanislav Komárek foto

11   0

Stanislav Komárek

Datum narození: 1958

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., je český biolog, filosof a spisovatel; autor svébytných esejů, básník a romanopisec, etolog, antropolog, historik biologie. Zabývá se zejména dějinami biologie, vztahem přírody a kultury, humánní etologií, biologickou estetikou, dílem Adolfa Portmanna a Carla Gustava Junga.


„Každý přírodní proces lze podle podle okolností a toho, jak se hodí do krámu, chápat jako „přirozený, tedy správný“, nebo jako „zhovadilost, která nemá v civilizované společnosti co dělat“.“

„Každá interpretace má v sobě prvek manipulace a zaplétání a vyplétání z kontextů.“


„Máloco je statisticky tak dobře doloženo jako lidská smrtelnost ve 100,00 %.“

„Kdo ví, kudy duch povane a co budeme jednou bedlivě skrývat a ze svých životopisů retušovat...“

„Není pochyb, že industriální velkochovy potraviny živočišného původu zlevnily, otázka je, za jakou cenu. Není ovšem rovněž pochyb, že tento fenomén bude jednou jmenován jedním dechem s inkvizicí i výše zmiňovanými koncentráky - i tam byla viděna jejich naprostá nezbytnost, ovšem kdo dnes vzdechne po rejdech ďáblových a kdo by si přál Bělomořsko-baltský kanál za takových obětí?“

„Život sám je záležitostí riskantní, nezdravou, nebezpečnou a končící smrtí.“

„Estetický faktor je mocný hybatel přírody, zejména pohlavního výběru.“

„Sociomorfní modelování v rámci biologického myšlení jest skutečnost, že 'každá doba při výkladu živé přírody vybere z široké „samoobsluhy jevů“, kterou skýtá, ty, které potvrzují základní principy jejího fungování.' Celý děj ovšem probíhá na nevědomé rovině, cílem biologů téměř žádné éry není apologie společenského uspořádání („správně“ pochopitelně funguje jen ta společnost, která nějak odpovídá „přirozenému“ uspořádání světa a toho živého zvláště), ale právě a jen poznávání živé přírody. “


„Propojení věcí polárně extrémních je chápáno jako zdroj energií v myšlení magickém i vědeckém – první spojuje třeba hostii a ropuchu s cílem získat ,mocné kouzlo‘, druhé propojuje například kovy s velkými rozdíly v elektroafinitě za účelem vzniku elektrických článků.“

„Co by leželo více na dlani než příslušné statistiky vždy trochu upravit, aby se lidu vlil optimismus do žil? V extrémním případě by chleba mohl být z otrub, ale všechny křivky by ukazovaly vzhůru, tak jak to má být. Krize ostatně vzniká v zásadě pocitem krize.“

„Jakkoli jsou citové vztahy mezi muži a ženami nejčastějším námětem uměleckých ztvárnění i triviální produkce literární i filmové, víme vlastně zoufale málo o tom, jak že to k interakci obou psých dochází, a málokdo si vlastně uvědomuje hloubku takovéto neznalosti – celému fenoménu rozumíme asi v té míře jako 18. století bakteriologii.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .