Synesios citáty

1   0

Synesios

Datum narození: 370
Datum úmrtí: 413

Synesios z Kyrenaiky byl řecký novoplatónský filozof, básník a rétor, žák slavné Hypatie z Alexandrie.

V roce 399–402 působil jako vyslanec Kyrenaiky na dvoře císaře Arcadia v Konstantinopoli. Z této doby pochází jeho řeč O království, kterou před císařem přednesl a v níž vyložil, čím se liší dobrý vládce od tyrana a poukázal na hrozící důsledky nesprávné císařské politiky.

Někdy na konci prvního desetiletí 5. století přijal křesťanství a stal se biskupem v Ptolemaidě.

Citáty Synesios


Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.