Vincent z Beauvais citáty

Vincent z Beauvais foto

1   0

Vincent z Beauvais

Datum narození: 1190
Datum úmrtí: 1264

Vincent z Beauvais byl francouzský dominikánský mnich, přírodovědec a encyklopedista.

Citáty Vincent z Beauvais


„Účelem kázně jest odvykati zlému a přivykati dobrému. Jedním prostředkem k tomu konci je trest... Trojí věci je však potřebí kázni trestající: veliké vážnosti, mírnosti a obezřelosti. Veliké vážnosti, aby se kázeň nestala příliš mírnou; mírnosti, neboť přílišný hněv škodí; obezřelosti, t. j. přihlížení k místu, míře a času. Vždy však trestati jest jen z lásky a s láskou.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .