Vladimír Vondráček citáty

Vladimír Vondráček foto

15   126

Vladimír Vondráček

Datum narození: 23. únor 1895
Datum úmrtí: 10. květen 1978

Prof. MUDr. Vladimír Vondráček, DrSc. byl přední český psychiatr. Je pokládán za jednoho ze zakladatelů české lékařské psychologie, psychofarmakologie, dietetiky a psychiatrické sexuologie. Kromě toho byl významným popularizátorem psychiatrie a souvisejících věd a zasloužil se o integrování duševně chorých do běžného života. Je autorem asi 225 studií a knih, z nichž zřejmě nejznámější je jeho práce Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, za pozornost stojí také jeho třídílné Paměti.

Citáty Vladimír Vondráček


„Některé léky zkoušíme na nejlevnějším pokusném zvířeti, tj. na sobě.“

„Duše neexistuje. Ptá-li se někdo, kam odchází duše po smrti, ptá se jako ten, kdo se táže, kam odchází plamen, když svíce zhasne.“


„Padesátka je věk, ve kterém se člověk v poměrném mládí dožívá úctyhodného stáří.“

„Minulost a budoucnost se stýkají v jednom bodě, tj. v přítomnosti, která vlastně neexistuje.“ Fantastické a magické z hlediska psychiatrie

„Práce je krásná. Nesmí se však stát výhradním účelem života.“

„Kdyby se mne kdokoli a kdykoli zeptal, co považuji pro člověka za nejdůležitější, bez váhání bych odpověděl, že emoce.“

„Lidská hloupost je všudypřítomná a je jako zemětřesení. Vlastně je horší, neboť zemětřesení vždycky pomine.“

„Vždycky když si sedám na židli, obávám se že jí jedna noha chybí. Vždycky když má všechny, jsem příjemně překvapen.“


„K narozeninám je ustáleným zvykem přát si zdraví. Já ale myslím, že je lepší být mírně churav a šťasten, než být zdráv a nešťasten.“

„Veselý večer je prospěšnější než tuba léků na uklidnění.“

„Lidé často žijí v dojemné důvěře, že když vedou spořádaný život, tak nemohou onemocnět. Tak spravedlivá příroda bohužel není.“

„Lékařství není obchod. Lékařství je pomoc bližnímu. Ale lékař je také bližní.“


„200g švestkových knedlíků je dávka stejně smrtelná jako několik miligramů skutečného jedu.“

„Příroda si vybírá ze zábavy daň daleko vyšší, než by se odvážil vybírat stát.“

„Jak sportuji? Já příliš nesportuji. Mým jediným sportem jsou takové smutné procházky. Proč smutné? Protože se jdu vždy projít na pohřeb některého ze svých přátel, kteří pravidelně sportovali, nebo je jedu navštívit do nemocnice, kde leží s nohou v sádře.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .