William Hazlitt citáty

William Hazlitt foto

11   30

William Hazlitt

Datum narození: 10. duben 1778
Datum úmrtí: 18. září 1830

William Hazlitt byl anglický spisovatel a literární kritik.


„Moudrý cestovatel nikdy neopovrhuje svou vlastní zemí.“

„Člověk je jediný živočich, který se směje a pláče, neboť jako jediný byl zasažen rozdílem mezi tím, jaké věci jsou a jaké by měly být.“


„Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu popovídat.“

„Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena.“

„Drzost vzdělanců je úměrná jejich nevědomosti. Na všechno čemu nerozumějí, se dívají svrchu.“

„Mlčení je velké umění konverzace.“

„Umenie žiť, je vedieť ako vychutnať malé radosti a uniesť veľké bremená.“

„Mlčení je velkým konverzačním uměním.“


„Kdo si neumí udělat nepřátele, nebude mít nikdy ani pravé přátele.“

„Naslouchali bychom pozorněji moudrosti starých, kdyby byli shovívavější k pošetilosti mladých.“

„Malování krajin je zřejmě útočiště misantropů.“

„The art of conversation is the art of hearing as well as of being heard.“ Selected Essays, 1778-1830


„The only vice that cannot be forgiven is hypocrisy. The repentance of a hypocrite is itself hypocrisy.“ Selected Essays, 1778-1830

„He will never have true friends who is afraid of making enemies.“ Selected Essays, 1778-1830

„Books let us into their souls and lay open to us the secrets of our own."

[(, August 1830)]“
Essays of William Hazlitt: Selected and Edited, with Introduction and Notes, by Frank Carr

„Man is the only animal that laughs and weeps; for he is the only animal that is struck with the difference between what things are, and what they ought to be.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .