William Hazlitt citáty

William Hazlitt foto

11   30

William Hazlitt

Datum narození: 10. duben 1778
Datum úmrtí: 18. září 1830

William Hazlitt byl anglický spisovatel a literární kritik.

Citáty William Hazlitt


„Moudrý cestovatel nikdy neopovrhuje svou vlastní zemí.“

„Člověk je jediný živočich, který se směje a pláče, neboť jako jediný byl zasažen rozdílem mezi tím, jaké věci jsou a jaké by měly být.“


„Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu popovídat.“

„Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena.“

„Drzost vzdělanců je úměrná jejich nevědomosti. Na všechno čemu nerozumějí, se dívají svrchu.“

„Mlčení je velké umění konverzace.“

„Malování krajin je zřejmě útočiště misantropů.“

„Umenie žiť, je vedieť ako vychutnať malé radosti a uniesť veľké bremená.“


„Naslouchali bychom pozorněji moudrosti starých, kdyby byli shovívavější k pošetilosti mladých.“

„Kdo si neumí udělat nepřátele, nebude mít nikdy ani pravé přátele.“

„Mlčení je velkým konverzačním uměním.“

„The art of conversation is the art of hearing as well as of being heard.“ Selected Essays, 1778-1830


„The only vice that cannot be forgiven is hypocrisy. The repentance of a hypocrite is itself hypocrisy.“ Selected Essays, 1778-1830

„He will never have true friends who is afraid of making enemies.“ Selected Essays, 1778-1830

„Books let us into their souls and lay open to us the secrets of our own."

[(, August 1830)]“
Essays of William Hazlitt: Selected and Edited, with Introduction and Notes, by Frank Carr

„Man is the only animal that laughs and weeps; for he is the only animal that is struck with the difference between what things are, and what they ought to be.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .