„Všechny naše vědomosti nám dopomáhají k tomu, že umíráme daleko bolestnější smrtí než zvířata, která nic nevědí.“

Maurice Maeterlinck foto
Maurice Maeterlinck12
belgický dramatik, básník a esejista 1862 - 1949
Reklama

Podobné citáty

Blaise Pascal foto
Jean Jacques Rousseau foto
Reklama
Arthur Schopenhauer foto
Howard Phillips Lovecraft foto
Jean de La Bruyere foto
Klement Alexandrijský foto
Carl Gustav Jung foto

„Dogma není svévolným výmyslem ani jedinečným zázrakem, jak bývá líčeno za zřejmým účelem jeho vyzvednutí z přírodních souvislostí. Ústřední křesťanské představy tkví svými kořeny v oné gnostické filosofii, která se podle psychologických zákonů musela vyvinout právě v době, kdy se klasická náboženství stávala obsolentními. Gnóze se zakládá na vnímání symbolů nevědomého procesu individuace, který nastupuje vždy, jakmile se nejvyšší kolektivní představy ovládající lidský život začnou rozpadat. V takové době se nutně objevuje celá řada jedinců, kteří jsou vyšší měrou uchváceni numinózními archetypy, jež se tlačí na povrch, aby vytvořili novou dominantu. Uchvácení se projevuje takřka bez výjimky ve skutečnosti, že lidé jimi zasažení se s jejich obsahy identifikují. Roli, která jim byla vnucena, nechápou jako působení nových obsahů, které je třeba ještě rozpoznat, ale svým životem je vzorově znázorní a stávají se tak proroky a reformátory. Pokud archetypický obsah křesťanského dramatu byl s to uspokojivě vyjádřit zneklidněné a dotírající nevědomí mnoha lidí, povýšila ho "shoda všech" (consensus omnium) na všeobecně závaznou pravdu, ovšem nikoli nějakým úsudkovým aktem, ale daleko účinnější iracionálnější uchváceností.“

—  Carl Gustav Jung švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analytickou psychologii 1875 - 1961
Výbor z díla V. - Snové symboly individuačního procesu

Reklama
Ernest Thompson Seton foto
Albert Schweitzer foto
André 3000 foto

„Austrálie je asi tak daleko, kam se můžete dostat. To se mi líbí.“

—  André 3000 americký rapper, zpěvák, skladatel, multi-instrumentalista, hudební producent a herec 1975

Reklama
Jean Cocteau foto

„Taktnost spočívá v odhadu, jak daleko můžeme jít, abychom nazašli příliš daleko.“

—  Jean Cocteau francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský manažer a filmař 1889 - 1963

Pavel Kosorin foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Jeffrey Moussaieff Masson foto
Další