„Neexistují na světě tak nepravdivé a nesmyslné věci, které by i velmi moudří lidé nemohli pokládat za pravdivé.“

Giacomo Leopardi foto
Giacomo Leopardi8
italský básník 1798 - 1837
Reklama

Podobné citáty

Oscar Wilde foto
Ernest Hemingway foto
Reklama
 Homér foto
Otto František Babler foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Marcel Proust foto
 Platón foto
Reklama
Bertrand Russell foto
Gotthold Ephraim Lessing foto
Reklama
Thomas Jefferson foto
Anthony de Mello foto
Maxmilián Kolbe foto
Samuel Goldwyn foto
Další