„Neexistují na světě tak nepravdivé a nesmyslné věci, které by i velmi moudří lidé nemohli pokládat za pravdivé.“

— Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi foto
Giacomo Leopardi8
italský básník 1798 - 1837
Reklama

Podobné citáty

Ernest Hemingway foto
Marcel Proust foto
Reklama
Antoine de Saint-Exupéry foto
Bertrand Russell foto
Gotthold Ephraim Lessing foto
Thomas Jefferson foto
Maxmilián Kolbe foto
Samuel Goldwyn foto
Reklama
Ray Bradbury foto
Albert Schweitzer foto
Aurelius Augustinus foto

„Krásné je odleskem pravdivého.“

— Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430

Tomáš Garrigue Masaryk foto

„Nic není velké, co není pravdivé.“

— Tomáš Garrigue Masaryk první československý prezident 1850 - 1937

Reklama
Karel Havlíček Borovský foto
Nicolas Chamfort foto
Frédéric Chopin foto
Matthew Bourne foto
Další