„Neexistují na světě tak nepravdivé a nesmyslné věci, které by i velmi moudří lidé nemohli pokládat za pravdivé.“

— Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi foto
Giacomo Leopardi8
italský básník 1798 - 1837
Reklama

Podobné citáty

Ernest Hemingway foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Reklama
Marcel Proust foto
Bertrand Russell foto
Gotthold Ephraim Lessing foto
Thomas Jefferson foto
Maxmilián Kolbe foto
Albert Schweitzer foto
Reklama
Samuel Goldwyn foto
Ray Bradbury foto
Karel Havlíček Borovský foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto

„Nic není velké, co není pravdivé.“

— Tomáš Garrigue Masaryk první československý prezident 1850 - 1937

Reklama
Aurelius Augustinus foto

„Krásné je odleskem pravdivého.“

— Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430

Nicolas Chamfort foto
Jean Dutourd foto
Frédéric Chopin foto
Další