„Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.“

—  František Vymazal, Source: Víkend Dnes, 14. srpna 2010, str. 23
František Vymazal foto
František Vymazal127
český lingvista a překladatel 1841 - 1917
Reklama

Podobné citáty

Konstantin Sergejevič Stanislavskij foto
Reklama
Gabriel Laub foto
Karl Kraus foto

„Co učitelé stráví, tím žáky krmí.“

—  Karl Kraus český dramatik a novinář 1874 - 1936
Source: Víkend Dnes, 14. srpna 2010, str. 23

Mahátma Gándhí foto
Hazrat Inayat Khan foto
Jan Amos Komenský foto
Bruce Lee foto
Alexander Bain foto

„Na učiteli žádáme, aby nejen paměť svých žáků vycvičil, nýbrž i jejich soudnost.“

—  Alexander Bain skotský filozof a pedagog 1818 - 1903
Source: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 87, česky]

Curt Goetz foto
Francois Mauriac foto
Citát „Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“
Albert Einstein foto
 Seneca foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“