„Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.“

—  Talmud
Reklama

Podobné citáty

František Vymazal foto
Ulrich Zwingli foto

„Mnohému naučiti se můžeme od mládeže, i od žáků pozorných. “

—  Ulrich Zwingli vůdce protestantské reformace ve Švýcarsku a zakladatel švýcarské reformované církve 1484 - 1531

Reklama
František Vymazal foto
Karl Christoph Gottlieb Zerrenner foto
Hazrat Inayat Khan foto
Jan Amos Komenský foto
Bruce Lee foto
Reklama
Alexander Bain foto
Curt Goetz foto
Francois Mauriac foto
 Seneca foto
Reklama
Albert Einstein foto
Konstantin Sergejevič Stanislavskij foto
Bohumír Kolář foto
Další