„Pravdě více škodí horlivost jejích zastánců než nevraživost jejích odpůrců.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Thomas Paine foto
Thomas Paine11
anglický a americký politický aktivista 1737 - 1809

Podobné citáty

Thomas Paine foto
Émile Zola foto

„Řekne se pravda! Ale kolik zločinů bylo spácháno jejím jménem!“

—  Émile Zola francouzský spisovatel, představitel naturalismu 1840 - 1902

Henry Wotton foto
Jean Paul foto
Paul Topinard foto

„V antropologii je nutné separovat čistou pravdu od jejího použití v medicíně, sociální ekonomii, politice a náboženství.“

—  Paul Topinard francouzský antropolog 1830 - 1911

Zdroj: [Hecht, Jennifer Michael, 2003, The end of the soul: scientific modernity, atheism, and anthropology in France, 233, 0-231-12846-0]

Blaise Pascal foto
Edgar Allan Poe foto
Max Planck foto

„Pravda se neprosadí tím, že přesvědčí své odpůrce či protivníky, nýbrž spíše tím, že její protivníci časem vymřou a vyroste nová generace, jež se s tou pravdou seznámí.“

—  Max Planck německý fyzik 1858 - 1947

Zdroj: [Ivan Sviták, 1990, Budoucnost bez komunismu, Orbis, Praha, 1, 73, 80-235-0007-4]

Johann Wolfgang von Goethe foto
Ambrose Bierce foto

„Optimista je zastánce učení, že černé je bílé.“

—  Ambrose Bierce americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 - 1914

Thomas Adams foto

„Taková je neměnnost pravdy, že její obhájci ji nečiní větší, a odpůrci menší; stejně jako záři slunce nezvětší ti, kteří ji velebí, ani nezastíni ti, kteří ji nenávidí.“

—  Thomas Adams anglický kněz a údajný kazatel 1583 - 1652

COMPILED BY I.D.E. THOMAS. The golden treasury of Puritan quotations. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977. Reprinted 2007. ISBN 08-515-1249-6. S.67.
Originál: (en) Such is the immutability of truth, the patrons of it make it not greater, the opposers make it not less; as the splendour of the sun is not enlarged by them that bless it, nor eclipsed by them that hate it.

Stefan Napierski foto
Nas foto
Gabriel Laub foto
Marcus Tullius Cicero foto

„Vzkaz holocaustu křesťanské teologii je, že ať to církev stojí cokoli na jejím chápání sebe, musí konfrontovat ideologie implicitní v její doktrinální tradici, odpojit se od ideologických deformací a konvertovat k pravdě.“

—  Gregory Baum kanadský katolický teolog 1923 - 2017

z díla Christian Theology after Auschwitz
Originál: (en) The message of the Holocaust to Christian theology, as I see it, is that at whatever cost to its own self-understanding, the church must be willing to confront the ideologies implicit in its doctrinal tradition. We must be willing to sever ourselves from the ideological deformation, whatever they may be, even if we do not know as yet how to formulate the positive content of God's revelation in Jesus Christ, even if we must live with a few question marks for a while.
Zdroj: [Kraus, Benjamin, Kapitola 31. Holocaust jako křesťanské selhání, ceskapozice.cz, 2011-06-24, 2011-07-23, http://www.ceskapozice.cz/magazin/soumrak-bileho-muze/kapitola-31-holocaust-jako-krestanske-selhani]

Maxmilián Kolbe foto

„Horlivostí vynahrazuj ztracený čas.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Související témata