„Zkalená voda se vyčistí, je-li v klidu.“

—  Lao-c'

Poslední aktualizace 14. května 2022. Historie
Témata
voda, klid
Lao-c' foto
Lao-c'75
čínský filozof -604
Citát „Zkalená voda se vyčistí, je-li v klidu.“

Podobné citáty

Čuang-c' foto
Eckhart Tolle foto
François de La  Rochefoucauld foto
Mark Twain foto
John Flavel foto

„Ježíš, naše hlava, je již v nebesích; a je-li hlava nad vodou, tělo se nemůže utopit.“

—  John Flavel anglický presbyteriánský kněz 1627 - 1691

Originál: (en) Jesus, our head, is already in heaven; and if the head be above water, the body cannot drown.
Zdroj: [Flavel, John, I, The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon, https://books.google.cz/books?id=T_dLAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, W. Baynes and son, London, 1820, 561, 176, angličtina]

Šalamoun foto
Vladimír Kostiha foto
Otto František Babler foto
Molière foto

„Klid v lásce je klid nepříjemný.“

—  Molière francouzský dramatik a herec 1622 - 1673

Thomas Hobbes foto

„Pokud je věc v klidu, tak zůstane v klidu navždy, dokud jí nepohne něco jiného.“

—  Thomas Hobbes anglický filozof 1588 - 1679

Zdroj: HOBBES, T. O človeku. Bratislava: Kaligram, 2011, str. 16

Cesare Pavese foto
Anaxagorás foto

Související témata