„Ježíš, naše hlava, je již v nebesích; a je-li hlava nad vodou, tělo se nemůže utopit.“

—  John Flavel, O Bohu a Kristu, (en) Jesus, our head, is already in heaven; and if the head be above water, the body cannot drown. Source: [Flavel, John, I, The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon, https://books.google.cz/books?id=T_dLAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, W. Baynes and son, London, 1820, 561, 176, angličtina]
Témata
hlava, voda, tělo
John Flavel foto
John Flavel20
anglický presbyteriánský kněz 1627 - 1691
Reklama

Podobné citáty

 Hippokratés foto
Martin Luther foto
Reklama
 Trzaskalski foto
Citát „Naše hlavy jsou kulaté, aby naše mysl mohla změnit směr.“
Allen Ginsberg foto

„Naše hlavy jsou kulaté, aby naše mysl mohla změnit směr.“

—  Allen Ginsberg americký básník, jedna z vůdčích osobností beatnické generace 1926 - 1997

Harry Truman foto

„Nemůžeš-li je přesvědčit, aspoň jim zamotej hlavu!“

—  Harry Truman americký politik, 33. prezident Spojených států 1884 - 1972

Hans Von Bülow foto

„Pro dirigenta je lepší, má-li partituru v hlavě, než hlavu v partituře.“

—  Hans Von Bülow německý dirigent, klavírista a hudební skladatel 1830 - 1894
[(de) Die Partitur im Kopf und nicht den Kopf in der Partitur.] Source: [Jungheinrich, Hans-Klaus, Der Musikdarsteller: zur Kunst des Dirigenten, S. Fischer, 1986, 295, německy]

Gabriel Laub foto
Benjamin Franklin foto

„Samson měl mohutné tělo, ale slabou hlavu. Jinak by ji nemohl položit do klína smilnici.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 1706 - 1790

Citát „Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.“
 Voltaire foto
 Šalamoun foto
Francis Picabia foto
Napoleon Bonaparte foto
 Ježíš Kristus foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“