„Kdybych byl farář, dával bych kázeňské tresty za dva kardinální hříchy: jednat bez přemýšlení a nejednat vůbec…“

—  Carl Icahn

Podobné citáty

Dan Millman foto
Jonas Jonasson foto

„Vůbec nejhorší jsou faráři, kteří nepijou kořalku.“

—  Jonas Jonasson švédský spisovatel, novinář, mediální konzultant a televizní producent 1961

Viliam Judák foto
Michel De Montaigne foto
Jacques de Vitry foto
Reinhard K. Sprenger foto
Charles Spurgeon foto

„Pamatuj, že Pán Ježíš přišel odejmout hřích třemi způsoby; přišel vzít trest za hřích, moc hříchu a nakonec, přítomnost hříchu.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O Kristu, (en) Remember that the Lord Jesus came to take away sin in three ways; He came to remove the penalty of sin, the power of sin, and, at last, the presence of sin. Source: All of Grace. S. 54.

Charles Spurgeon foto

„Je-li zde člověk, který by mi řekl, že hněv Boží je příliš těžký trest za jeho malý hřích, zeptám se ho, je-li ten hřích malý, proč se ho nevzdá?“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O hříchu obecně, (en) If there be a man before me who says that the wrath of God is too heavy a punishment for his little sin, I ask him, if the sin be little, why does he not give it up? Source: Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 224.

Egon Lánský foto

„Strategie hříchu: Je lepší zhřešit a pak se cítit vinen, než nezhřešit vůbec.“

—  Egon Lánský český místopředseda vlády ČR, senátor českého Parlamentu a novinář 1934 - 2013

Joanne Rowling foto
Georg Christoph Lichtenberg foto

„Před Valdicemi jsem byl proti. Dnes tvrdím, že ve fungujícím právním systému má trest smrti své místo. Doživotní trest neměl na mnohé vězně vůbec žádný účinek.<ref“

—  Aleš Jaluška 1947
Člověk si zvykne i na šibenici, říká vězeňský kaplan, rozhlas.cz, 2014-04-14, 2016-03-15, http://www.rozhlas.cz/dvojka/jejakaje/_zprava/clovek-si-zvykne-i-na-sibenici-rika-vezensky-kaplan--1338931

Michel De Montaigne foto
Vladimír Darjanin foto
Charles Spurgeon foto

„Jak málo respektu chovám vůči ďáblovi, dávám mu přednost před knězem, který předstírá, že odpouští hříchy; neboť dokonce i ďábel je příliš počestný na to, aby předstíral, že dává Božím jménem rozhřešení.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O římském katolicismu, (en) Little as I respect the devil I prefer him to a priest who pretends to forgive sins; for even the devil has too much honesty about him to pretend to give absolution in God's name. Source: [Spurgeon, Charles, The Priest Dispensed With: A Sermon (No. 1250), delivered on Lord's-Day Morning, August 15, 1875, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons21.xli.html, 1.6.2005, 8.2.2016, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Španělé jsou odsouzeni navždy kráčet za faráři, ať už se svící, nebo s klackem.“

—  Agustín de Foxá 1906 - 1959
Source: [Chalupa, Jiří, 2016, Dějiny Španělska, Nakladatelství Lidové noviny, 461, 978-80-7422-525-3]

Robert Fremr foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x