„Není každá přestávka v práci zahálkou, a je veliký rozdíl mezi lenošením a odpočinkem – ti, kdo jej dopřávají skoupěji sobě či jiným, patrně se dopouštějí jakési křivdy vůči přírodě, od níž vyžadují víc, než co sama připustila. Myslím, že bych se příliš nezmýlil tvrzením, že se proviňují právě tak ti, kdo nemírným pracovním úsilím zahrabávají životaschopnost, jež je nám vrozena, jako ti, kteří ji nechávají rozplynout v zahálce. Jak je těžké zachovávat ve všech věcech pravou míru, píši tomu, kdo to dobře ví.“

Zdroj: Dopis Amandu Polanovi, cit. dle Na každý den 1986, s.45. Kalich 1985

Poslední aktualizace 22. května 2020. Historie
Karel starší ze Žerotína foto
Karel starší ze Žerotína1
moravský šlechtic, moravský zemský hejtman 1564 - 1636

Podobné citáty

René Descartes foto

„Zdravý rozum je patrně ta nejlépe rozdělená věc na světě, neboť každý si myslí, že jej má dost, a ani ti, kdo jsou v jiných věcech nejvíce nenasytní, vůbec netouží mít jej víc než mají.“

—  René Descartes, kniha Rozprava o metodě

<span lang="fr">Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont.</span> (Discours de la méthode (1637), první věta)

Franz Kafka foto

„Zahálka je počátkem všech neřestí, korunou všech ctností.“

—  Franz Kafka český spisovatel židovského původu 1883 - 1924

Charles Spurgeon foto

„Kniha Přísloví uštědřuje tvrdé rány lenochům, a křesťanský kazatel dobře činí, odsuzuje-li často ten veliký hřích zahálky, který je matkou veliké rodiny hříchů.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) The Book of Proverbs deals very hard blows against sluggards, and Christian ministers do well frequently to denounce the great sin of idleness, which is the mother of a huge family of sins.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, The Commissariat of the Universe: A Sermon (No. 3149), published on Thursday, June 17, 1909, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons55.xxv.html, 1.6.2005, 11.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]

Luc de Clapiers de Vauvenargues foto

„Zahálka unaví víc než práce.“

—  Luc de Clapiers de Vauvenargues francouzský spisovatel, moralista 1715 - 1747

Publius Cornelius Tacitus foto
Haruki Murakami foto
Alec Guinness foto
Jodi Picoult foto
Vincent z Beauvais foto
Michel De Montaigne foto
Gabriel Laub foto
Moby foto
Pierre Daninos foto
Crispus Caius Sallustius foto
François de La  Rochefoucauld foto
Michel De Montaigne foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“