„Jsou neuctiví vůči bohům a neposlušní našich nařízení, tak jsou pošetilí. Protože my nechceme, aby žádný z nich byl neochotně přitahován k oltářům proti své vůli... Je proto mým potěšením oznámit a zveřejnit všem lidem tímto nařízením, že nesmí podněcovat pobuřování kléru... Mohou uspořádat své setkání, pokud si přejí, a vzdávat modlitby podle jejich zavedeného způsobu... a do budoucna nechť všichni lidé žijí v harmonii... Lidé by se měli učit a vítězit rozumem, nikoli údery, urážkami a tresty.
'Proto co nejupřímněji upozorňuji stoupence pravého náboženství aby neubližovali Galilejským a neuráželi je žádným způsobem... Ti, kteří se mýlí ve věcech nejvyšší důležitosti, by měli být objektem soucitu, nikoliv nenávisti.“

—  Julianus
Reklama

Podobné citáty

 Julianus foto
Justin Bieber foto
Reklama
Alice Walker foto
Valeriu Butulescu foto
John Steinbeck foto
 Bahá'u'lláh foto
Norman Vincent Peale foto
Gaius Julius Caesar foto
Albert Einstein foto
Edmondo De Amicis foto
Immanuel Kant foto
Friedrich Nietzsche foto
Charles Spurgeon foto