Citáty z knihy
Utopie

Thomas MoreOriginální název Utopia, De optimo rei publicæ statu, deque nova insula Utopia (čínsky (zjednodušeně))

Utopie je latinsky psané dílo anglického humanisty 16. století, Thomase Mora. Kniha vypráví o životě na fiktivním ostrově Utopia . Vypravěčem je námořník Rafael Hythlodaios , který na Utopii strávil mnoho času a poznal tamější státní zřízení, chod země a zvyky zdejších obyvatel. Kniha sestává ze dvou částí, první je kritikou současné evropské společnosti, druhá pojednává o Utopii.


Thomas More foto

„Luxus se rozmáhá zarovno s chudobou a utrpením.
Luxury likewise breaks in apace upon you to set forward your poverty and misery.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 91
Zdroj: MORE, Thomas (ed. Henry Morley): Utopia. 1901 Cassell & Company Edition, 1901. Online: Project Guttenberg, https://www.gutenberg.org/files/2130/2130-h/2130-h.htm

Thomas More foto

„A tak když v duchu přehlížím a převracím všechny ty státy, které dnes všude po světě vzkvétají, nepřipadá mito - bůh mi buď milostiv - jako nic jiného než jako spiknutí boháčů; jednajících o vlastních vyhodáchpod záminkou a jménem státu. Vynalézají a vymýšlejí si všechny způsoby a úskoky, aby jimi to, cosami nepoctivě nahrabali, především udrželi beze strachu před ztrátou, za druhé (v případěztráty), aby to mohli přičiněním a prací všech chudáků co nejladněji získat zpět a mohli tohozneužívat. Jakmile se jednou boháči -jménem státu, to jest i jménem chudých - rozhodnou, že setakovéto uskoky mají zachovávat, ihned se z toho stávají zákony. A tak nejhorší lidé se svounenasytnou žádostivostí rozdělili jenom mezi sebe vše to, co by bylo dobře postačilo pro všechny.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Originál: (en) Therefore I must say that, as I hope for mercy, I can have no other notion of all the other governments that I see or know, than that they are a conspiracy of the rich, who, on pretence of managing the public, only pursue their private ends, and devise all the ways and arts they can find out; first, that they may, without danger, preserve all that they have so ill-acquired, and then, that they may engage the poor to toil and labour for them at as low rates as possible, and oppress them as much as they please; and if they can but prevail to get these contrivances established by the show of public authority, which is considered as the representative of the whole people, then they are accounted laws, yet these wicked men, after they have, by a most insatiable covetousness, divided that among themselves with which all the rest might have been well supplied.
Zdroj: MORE, Thomas (ed. Henry Morley): Utopia, s. 44. 1901 Cassell & Company Edition, 1901.

Online: Project Guttenberg, https://www.gutenberg.org/files/2130/2130-h/2130-h.htm

Thomas More foto

„Luxus se rozmáhá zarovno s chudobou a utrpením.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Originál: (en) Luxury likewise breaks in apace upon you to set forward your poverty and misery.
Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 91

https://www.gutenberg.org/files/2130/2130-h/2130-h.htm

Thomas More foto

„Nikdo by se neměl vydat za štěstím tak dychtivě, aby omezoval ostatních.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 88

Thomas More foto

„Lidská duše je nesmrtelná adobrotivý Bůh ji stvořil tak, aby byla šťastná.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 87

Thomas More foto

„Konáním dobrých skutků si člověk pojistí štěstí, které přijde po smrti.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 87

Thomas More foto

„V Utopii má každý člověk právo na všechno, všichni vědí, že pokud veřejné sklady jsou plné, nikomu nebude chybět nic. Protože mezi nimi neexistuje nerovné rozdělování, tak nikdo není chudý, nikomu nic nechybí, a přestože nikdo nemá nic, jsou všichni bohatí. Vždyť co může člověka udělat bohatším, než vést klidný a radostný život bez úzkosti.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Originál: (en) ...but in Utopia, where every man has a right to everything, they all know that if care is taken to keep the public stores full no private man can want anything; for among them there is no unequal distribution, so that no man is poor, none in necessity, and though no man has anything, yet they are all rich; for what can make a man so rich as to lead a serene and cheerful life, free from anxieties...
Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 81

Thomas More foto
Thomas More foto

„Rozum podněcuje lidi ze všeho především k lásce a úctě vůči božské velebnosti, jíž vděčíme i za to, že jsme, i že můžeme být účastni štěstí.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: MORE, Thomas: Utopie; PDF http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Utopie-Thomas_More.pdf, str. 30

Thomas More foto
Thomas More foto
Thomas More foto

Podobní autoři

Thomas More foto
Thomas More19
anglický renesanční humanista 1478 - 1535
Leonardo Da Vinci foto
Leonardo Da Vinci61
italský renesanční umělec
Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne103
francouzský spisovatel
Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský33
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog
Samuel Johnson foto
Samuel Johnson50
anglický spisovatel
Thomas Hobbes foto
Thomas Hobbes37
anglický filozof
John Donne foto
John Donne8
anglický básník
Thomas Fuller foto
Thomas Fuller19
anglický kněz a historik
John Fletcher foto
John Fletcher7
anglický jakobínský dramatik
Henry Fielding foto
Henry Fielding14
anglický romanopisec a dramatik
Podobní autoři
Thomas More foto
Thomas More19
anglický renesanční humanista 1478 - 1535
Leonardo Da Vinci foto
Leonardo Da Vinci61
italský renesanční umělec
Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne103
francouzský spisovatel
Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský33
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog
Samuel Johnson foto
Samuel Johnson50
anglický spisovatel